Siirry sisältöön

kirjoittajalta

Matti Räsänen

Suomen kieli kansalliskielistrategiassa

Matti Räsänen

Joulukuussa 2021 julkaistiin Suomen uusi kansalliskielistrategia. Strategian uudistaminen on sisältynyt Marinin hallituksen ohjelmaan. On entistä selvempää, että myös valtiovalta haluaa turvata suomen kielen aseman ja estää sen käyttöalan kaventumisen. Tämän ja monen muun strategiassa mainitun päämäärän saavuttamiseksi on hahmoteltu suuri joukko toimenpiteitä.

Kielipolitiikka

Kansalliskielistrategia pöydällä, taustalla iso maalaus.

Kielen asemaan liittyvät termit hallinnossamme
näin sanasto syntyi

Matti Räsänen

Kotikieli, äidinkieli, virallinen kieli. Tuttuja ilmauksia, mutta mitä ne tarkoittavat hallinnon kielessä? Muun muassa tätä kysymystä tarkasteltiin sanastoprojektissa, jonka työn tuloksena syntynyt sanasto Kielen asemaan liittyvät termit hallinnossamme julkaistiin Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla joulukuussa 2020.

Erikoisalojen sanat

Kolme näkökulmaa kielellisiin oikeuksiin

Matti Räsänen

Suomessa asuvien ihmisten kielelliset oikeudet muodostavat laajan ja monisyisen kokonaisuuden. Niiden pohjan luovat perustuslaki, kielilait ja muu kieleen liittyvä sääntely, mutta oma vaikutuksensa on myös yhteisön kirjoittamattomilla säännöillä.

Kielipolitiikka

Satavuotiaan Suomen kielet

Matti Räsänen

Suomen nykyinen kielitilanne heijastaa paitsi poliittista historiaa myös yleismaailmallisia virtauksia, eritoten muuttoliikettä. Itsenäisyyden toisen vuosisadan alkaessa maamme kielisuhteisiin vaikuttaa leimallisimmin voimistuva maahanmuutto.

Kielipolitiikka

Uusia säädöskielen apuneuvoja julki Smolnassa

Matti Räsänen

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta järjesti helmikuussa 2017 tilaisuuden, jossa julkistettiin uudistettu Svenskt lagspråk i Finland …

Virka- ja lakikieli

Kotuksesta Kotimaisten kielten keskus vuoden 2012 alusta

Matti Räsänen

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta eli Kotuksesta tuli Kotimaisten kielten keskus vuoden 2012 alusta. Nimenmuutos liittyy laki- …

Kielipolitiikka

Toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja

Matti Räsänen

Kysymys: Mitä tarkoittaa toiminnantarkastus? Entä mitä tekee toiminnantarkastaja? Vastaus: Säädösmuutokset ovat tuoneet sekä asunto-osakeyhtiöön että …

Kysyttyä

Kappale oikeuskielen historiaa

Matti Räsänen

Vuosi 1759 on käännekohta Suomen oikeuskielen historiassa. Tuolloin ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen lakikirja, vuoden 1734 lain …

Julkaisuja

Perusteellinen opas lainlaatijoille

Matti Räsänen

Professori Matti Niemivuo on kirjoittanut tähdellisen kirjan lain laatimisen muodoista. Kirja pyrkii vastaamaan siihen, millaisia …

Julkaisuja

Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten nimet ja lyhenteet

Matti Räsänen

Valtionhallinnon organisaatiot muuttuvat, ja siksi usein myös nimet ja lyhenteet vaihtuvat. Tässä esitetään valtion keskushallinnon keskeisten organisaatioiden nimet ja niiden lyhenteet syksyn 2009 tilanteen mukaisena.

Merkit, numerot ja lyhenteet