Kysymys: Mitä tarkoittaa toiminnantarkastus? Entä mitä tekee toiminnantarkastaja?

Vastaus: Säädösmuutokset ovat tuoneet sekä asunto-osakeyhtiöön että yhdistystoimintaan uudet termit toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja. Termejä on ihmetelty, ja on kyselty muun muassa sitä, missä ovat tutut yhdistyksen tai asunto-osakeyhtiön tilintarkastajat.

Syksyllä 2010 tuli voimaan laki yhdistyslain muuttamisesta. Laista on poistettu säännös velvollisuudesta valita yhdistykselle vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, koska näistä vaatimuksista säädetään tilintarkastuslaissa. Sana tilintarkastaja on lakitekstissä rajattu tarkoittamaan tilintarkastuslain mukaista auktorisoitua tilintarkastajaa, eikä sitä säädöksissä käytetä maallikosta.

Pienellä yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa. Toiminnantarkastus korvaa vanhan, maallikkojen tekemän tilintarkastuksen. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

Toiminnantarkastus eroaa tilintarkastuksesta myös muun muassa sen vuoksi, että toiminnantarkastajalta ei edellytetä laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja eikä tilintarkastustutkintoa. Toiminnantarkastaja arvioi ensi sijassa yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä muun toiminnanyleistä asianmukaisuutta ja jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Myös asunto-osakeyhtiölaki mainitsee toiminnantarkastuksen. Niissä pienissä asunto-osakeyhtiöissä, joissa ei lain tai yhtiöjärjestyksen perusteella valita tilintarkastajaa, pitää valita toiminnantarkastaja. Pieniin yhtiöihin ei siis välttämättä tarvitse valita auktorisoitua tilintarkastajaa, vaan voidaan käyttää toiminnantarkastajaa.