Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta eli Kotuksesta tuli Kotimaisten kielten keskus vuoden 2012 alusta. Nimenmuutos liittyy laki- ja organisaatiomuutokseen, jossa määriteltiin Kotuksen tehtävät uudelleen. Keskuksen tehtäviksi täsmennettiin uudessa laissa suomen ja ruotsin kielten huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Keskuksen tehtäviin ei enää kuulu perustutkimuksen luonteinen työ eikä vähemmistökielten tutkimus ja sanakirjatyö. Näissä tehtävissä toimineet tutkijat siirtyivät yliopistoihin ja Kuurojen liittoon.  Keskuksen tehtäväksi kuitenkin jäi  saamen, viittomakielen ja romanikielen huollon koordinointi siten, että näiden kielten kielilautakunnat kuuluvat Kotukseen.

Kotimaisten kielten keskukseen perustettiin muutosten yhteydessä kielipolitiikan koordinaattorin tehtävä. Hänen tehtäviään ovat mm. suomen ja ruotsin kielen asemaa edistävät toimet, yhteydenpito saamen, romanikielen ja viittomakielen lautakuntiin ja Suomen kieliolojen seuranta. Kielipolitiikan koordinaattorin tehtävää hoitaa Matti Räsänen.