Siirry sisältöön

kirjoittajalta

Marjatta Palander

Murteista puhutaan edelleen
Kansanlingvistinen sanakirja jälleen verkossa

Aila Mielikäinen, Marjatta Palander

Kielikellon numerossa 4/2014 ilmestyi uutisjuttu sähköisestä sanakirjasta Miten murteista puhutaan. Kansanlingvistinen sanakirja (Mielikäinen & Palander …

Julkaisuja

Teetänkö kyselyn vai teenkö sen itse?

Marjatta Palander

Teettojohdoksia eli niin sanottuja teettoverbejä voidaan muodostaa johtimilla -tta, -ttä, -utta, -yttä, -tutta, -tyttä. Johdokset …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Turun murretta ja mie-sie-kieltä
kansanomaiset aluemurteiden nimitykset

Marjatta Palander

Puhutko Pohjolan kieltä, keskisuomalaista vai raumaa? Suomalaiset nimittävät murteita käytännöllisin perustein. Nimityksissä on eroa murteiden kielitieteellisen jaotteluun verrattuna, mutta ne ovat toimivia arkielämässä ja yhteisiä eri puolilla maata asuville.

Murteet ja slangi

Maailman helpoin puhde

Marjatta Palander

Ennen aikaan iltapuhteella tehtiin puhdetöitä. Nykyajan elämänmeno on muuttunut niin paljon, että puhde-sanan merkitys on hämärtynyt ja kielenkäyttäjät ymmärtävät sen uudella tavalla.

Sanat

Susi-havainto Itä-Suomesta

Marjatta Palander

Kirsti Aapala esitteli Kielikellossa 3/2013 kiintoisassa artikkelissaan susi- ja hukka-sanojen käyttöä murteissa ja yleiskielen sanonnoissa. …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Voivatko jotkut kuolla enemmän kuin muut?

Marjatta Palander

Eräät suomen kielen verbit ilmaisevat punktuaalista, hetken kestävää tapahtumaa ja samalla tilanteen päätepistettä tai siirtymistä …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Vertailun vaaroja ja vaihtoehtoja

Marjatta Palander

Vertailua ilmaistaessa komparatiivin yhteydessä voidaan käyttää joko kuin-konjunktiota tai partitiivia, esimerkiksi ”Kotimainen kuusi on yleisempi kuin tuontikuusi” tai ”Kotimainen kuusi on tuontikuusta yleisempi”. Partitiivirakenne ei kuitenkaan aina ole mahdollinen.

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Juurikin niin

Marjatta Palander

Partikkelia juuri voidaan käyttää tähdentävänä ja kieltolauseissa lieventävänä sanana: (Tähdennys:) Juuri eilenhän asiasta oli puhetta. …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Palauttaa ja melkein

Marjatta Palander

Mitä voidaan palauttaa? Verbillä palauttaa on Nykysuomen sanakirjan ja Kielitoimiston sähköisen sanakirjan mukaan merkitykset ’saattaa …

Sanat

”Voiko näin olla sanottu?” – Moniverbisten predikaattien liittomuodoista

Marjatta Palander

Suomen kielen olla-verbin ja partisiipin muodostamassa liitossa partisiippi (lahonnut, kuollut jne.) on mahdollista tulkita joko …

Rakenteet