Kysymys

Kirjoitetaanko Kansainvälinen avaruusasema isolla vai pienellä alkukirjaimella? Aseman englanninkielinen nimi on International Space Station, josta käytetään myös lyhennettä ISS. Kuuluuko lyhenne suomenkieliseen nimeen: Kansainvälinen avaruusasema ISS?

Vastaus

Kansainvälinen avaruusasema on Maata kiertävä avaruusasema, jossa on ollut pysyvästi työntekijöitä koko 2000-luvun ajan. Nimitys kansainvälinen avaruusasema voidaan periaatteessa hahmottaa joko kuvailevaksi ilmaukseksi tai erisnimeksi.

Jos katsottaisiin, että kansainvälinen avaruusasema on lähinnä kuvaileva ilmaus, se kirjoitettaisiin pienellä alkukirjaimella. Koska asema kuitenkin tarvinnee myös nimen, olisi tällöin syytä käyttää ilmauksen rinnalla englanninkielistä lyhennettä ISS. Mahdollinen olisi siis ilmaus kansainvälinen avaruusasema ISS.

Sanaparia kansainvälinen avaruusasema käytetään kuitenkin suomenkielisissä konteksteissa paljon myös ilman ISS-lyhennettä, joten lienee selvempää käsittää se englanninkielisen nimen pohjalta muodostetuksi käännösnimeksi, joka kirjoitetaan isolla alkukirjaimella: Kansainvälinen avaruusasema.

Avaruusaseman nimenä riittää Kansainvälinen avaruusasema, mutta maailmanlaajuisessa käytössä olevan lyhenteen ISS voi toki mainita suomenkielisen nimen rinnalla tai perässä selventämässä viittauskohdetta. Nimi voidaan esittää tekstissä ensimmäisellä kerralla muodossa Kansainvälinen avaruusasema (ISS) tai Kansainvälinen avaruusasema eli ISS. Jäljempänä tekstissä riittää käännösnimi Kansainvälinen avaruusasema tai pelkkä kuvaileva sana avaruusasema ~ asema.