Uuden osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiöt ovat joko yksityisiä tai julkisia. Julkisia ovat ne osakeyhtiöt, joiden osakkeita saa tarjota yleisölle ja joiden arvopapereilla saa käydä julkisesti kauppaa arvopaperimarkkinalain säätämällä tavalla. Valtaosa nykyisistä osakeyhtiöistä on siten yksityisiä. Toiminimilaissa julkisen osakeyhtiön lyhenteeksi on vahvistettu oyj; laissa lyhenne on pisteettömänä ja pienin kirjaimin. (Aluksi ehdotettiin lyhennettä joy, mutta mm. elinkeinoelämän edustajat vastustivat sitä, koska se lankeaa häiritsevästi yhteen englannin sanan joy ’ilo’ kanssa.) Yksityisten osakeyhtiöiden nimen yhteydessä käytetään edelleen lyhennettä oy.

Lyhennettä oyj käytetään samojen periaatteiden mukaisesti kuin lyhennettä oy. Lyhenne siis kirjoitetaan yleensä pienikirjaimisena ja pisteettömänä. Isokirjaiminen kirjoitusasu OYJ on mahdollinen, jos yrityksen nimi on tapana kirjoittaa kokonaan suuraakkosin. Taivutettaessa sijapääte voidaan liittää joko kirjaimittaisen tai sanoittaisen lukutavan mukaan: oyj:n, oyj:tä (luetaan ”oo-yy-jii” tai ”julkista osakeyhtiötä”), oyj:hin (luetaan ”oo-yy-jiihin”, vrt. oy:hyn ”oo-yyhyn”) tai oyj:öön (luetaan ”julkiseen osakeyhtiöön”, vrt. oy:öön ”osakeyhtiöön”).