Termiä heritage-matkailu on käytetty rantalomamatkailun vastakohtana: matkailijan kiinnostuksen kohteena ovat kaupungit, maisemat, kulttuurikohteet yms. Sana kulttuuri on laajamerkityksinen ja sisältää nämä kaikki, joten heritage-matkailun suomenkieliseksi vastineeksi sopii kulttuurimatkailu. Jos halutaan täsmentää, millaiseen kulttuuriin matkalla keskitytään, voidaan puhua vaikkapa konserttimatkasta tai teatterimatkasta.