Tampereen yliopistosta valmistuvien hallintotieteen maistereiden tutkintonimikkeen isokirjainlyhenne on eri lähteissä ollut HTM. Tampereen yliopisto on ilmoittanut siirtyneensä käyttämään lyhennettä HM; hallintotieteen kandidaatti, lisensiaatti ja tohtori lyhennetään vastaavasti HK, HL ja HT.