Kielikellossa 4/2012 mainittiin s. 17, että ei olisi olemassa verbiä eläköidä. Jospa sellainen kuitenkin olisi. Syynä voisi olla se, että nykyisin moni taitaa ulkomaiden kieliä ja soveltaa niiden antamaa mallia suomen kieleen.

Joissakin Euroopan kielissä eläke on pension (tms.), ja sen parina on yleensä transitiivinen verbi erilaisine merkitysvivahteineen. Englannissa on to pension ’antaa eläke, to pension off ’panna eläkkeelle’, ranskassa pensionner ’antaa eläke’, saksassa pensionieren ’siirtää eläkkeelle’, espanjassa pensionar ’maksaa eläkettä’ ja ruotsissa pensionera ’siirtää eläkkeelle’. Englannin, saksan ja ruotsin ilmaus olisi kätevä kääntää sanalla eläköidä.

Vieraiden kielten antaman mallin mukaan helposti syntyy aukoton johtoketju eläke > eläköidä ja siitä edelleen eläköityä. Johtosuhde ei ehkä ole aivan oikein, mutta Oi-johtimellisista verbeistä varsinkin elämöidä tuntuu vaikutusvaltaiselta. Näillä johdoksilla kukin voi ilmaista oman näkökulmansa, ellei peräti mielipiteensä: eläköidyn, tulen eläköidyksi, työnantaja eläköi(tsee) minut.