Kielikellossa 3/2008 kerrottiin downshiftingistä ja tiedusteltiin lukijoiden vastine-ehdotuksia tälle englanninkieliselle sanalle, jonka merkitys on ’siirtyä ajamaan pienemmällä vaihteella’. Vastauksia tuli runsaasti. Moni kertoi jo vaihtaneensakin vapaammalle: lekotteluelämäntyyliin, luomuttamiseen jne. ”Kun ostimme 1999 talon  [pääkaupunkiseudun ulkopuolelta] ja muutimme tänne, tarkoituksena oli juuri ’downshiftata’. Tuolloin mietimme, mitä pidämme elämässämme olennaisena; kyseessä oli siis olennaistaminen,  turhan karsiminen.”

Vastineeksi jo aiemmin esitetyllä hitailu-sanalla oli sekä puolustajia että vastustajia: toisten mielestä  ”hitailu on ihan hyvä”, toisten mieleen se toi ”kielteisiä mielikuvia, mm. saamattomuuden ja vitkastelun”. Hitailun tilalle ehdotettiin hellittämistä tai löysäämistä: ”Se [löysääminen] on vanhastaan käytössä oleva sana, joka sävyltään kuvaa juuri sitä, mistä downshiftingissä on kysymys”. Esillä oli kokonaan uusiakin verbijohdoksia: ”Olisiko verkkainen positiivisempi lähtösana kuin hidas?  Voisin kuvitella verkkaistavani elämäntapaani.”

Myös jo aiemmin esillä ollutta vastine-ehdotusta oravanpyörästä pois heittäytyminen kritisoitiin: ”En koe, että olisin lähtenyt pois oravanpyörästä, koska ihan normaalisti käyn töissä. Oravanpyörästä heittäytyjät kaiketi ovat ns. vapaavuoden viettäjiä, vuorotteluvapaalaisia, niitä, joilla on varaa jäädä pois palkkatyöstä ja alkaa harkita esim. yrittäjyyttä.”

Moni totesi, että asia ei ole uusi eikä erillistä termiä tarvita: ”Mikä ihmeen ’hitailu’? Kuinka ihmeessä ’downshifting’ voi tarkoittaa vaihtoehtoiseen elämäntapaan siirtymistä? Eikö kyseessä ole pyrkimys palata aivan normaaleihin arkirutiineihin ja ihmisen luontevaan elämäntapaan?”

Jotkut kertoivat käyttäneensä asiasta omissa teksteissään ilmausta elämän yksinkertaistaminen . ”Myös vauhdin hidastaminen voisi toimia joissakin yhteyksissä. Kielitoimiston sanakirjassakin hakusanan vaihde kohdalla on hyvältä tuntuvia vaihtoehtoja: kääntää pienemmälle vaihteelle, hidastaa tahtia, rauhoittua.” Toisaalta oltiin sitä mieltä, että englanninkielinen kielikuva ontuu hiukan, koska jos autossa vaihtaa pienemmälle vaihteelle, moottorin kierrokset lisääntyvät! ”Mutta jos halutaan pysytellä autoilupuolella: jarrutteleminen”.

Moni kuitenkin piti tärkeänä ja tarpeellisena niin asiaa kuin siitä puhumistakin, ja  downshiftingin vastineiksi esitettiin jo edellä mainittujen lisäksi mm. sanoja köröttely, [elämän] laaduntaminen ~ laatuistaminen, lepottelu, luomuelämä  ~ luomuilu, uudiselämä [”sisältää samoja konnotaatioita kuin uudisasukas; vaatii rohkean päätöksen muuttaa elämäntapaansa”], tyyntymisliike, vapailu ja viipyily. Joidenkin ehdotusten lähtökohtana oli sana leppoisa: ”elämäntavan muuttaminen leppoisammaksi voisi olla  leppoistelua”. Tämä sana onkin ollut paljon esillä julkisuudessa vuoden 2009 alussa, sillä sitä on käyttänyt yhteiskuntatieteilijä Timo Kopomaa kirjassaan Leppoistamisen tekniikat. – Leppoistamisesta voidaan kuitenkin pian puhua eri sävyyn kuin ennen,  kun sekä Suomen että muun maailman taloudellinen tilanne on rajusti muuttunut ja moni joutuu tahtomattaankin hiljentämään elämänrytmiään.