Vierasperäisen diabetes-sanan rinnalla on hyvä käyttää omapohjaista sanaa sokeritauti. Ilmaukset sokeritautinen ja diabetespotilas ovat jälkiosiensa vuoksi tunnesisällöltään sen verran negatiivisia, että diabetesta potevat itse käyttävät mieluummin nimitystä diabeetikko. Hiilihydraatteja voidaan nimittää potilaiden parissa tehtävässä valistustyössä sokeristuviksi ruoka-aineiksi.