Siirry sisältöön

Kieli käytössä

Asiakasviestinnän sävyvalinnat: kasvoja säästäen vai haastaen?

Eeva Öörni

Asiakaslähtöisiä yrityksiä ja organisaatioita kiinnostaa, millaisen fiiliksen niiden viestintä asiakkaalle luo. Tuo tuntu tai tunnelma syntyy useista viestinnällisistä tekijöistä, mutta myös tekstien sävystä: siitä, mitä kieli kertoo organisaation suhtautumisesta asiakkaaseen.

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Ääniviestiä aloittamassa
tervehditäänkö vai mennäänkö suoraan asiaan?

Frida Ahonen

Ääniviestit ovat viestintäväline, joka uutuudessaan myös muistuttaa meitä jo tuntemistamme viestinnän muodoista. Miten ääniviestin aloituksessa näkyy esimerkiksi puhelinkeskustelun tai sähköpostin vaikutus?

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Kohti kohteliasta selkokieltä

Ella Airaksinen

Kohtelias teksti ei aliarvioi tai loukkaa lukijaansa. Suomen kielessä kohteliaisuus syntyy usein hienovaraisesti erilaisten tunnusten, päätteiden ja liitteiden avulla. Mutta miten kielellistä kohteliaisuutta voi luoda yksitulkintaisuuteen pyrkivissä selkoteksteissä, joissa on käytössä vain osa suomen kielen ilmaisuvoimasta?

Selkeä kieli ja selkokieli

Kuittia?

Sari Maamies

Kysymys Kun kaupan kassalla ostokset on maksettu, seuraa usein myyjän kysymys: ”Kuittia?” Miten tällainen myyjien …

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Asiakas kysyy ja Kela-Kerttu vastaa
ymmärrettävää asiakaspalvelua kirjoittamalla

Laura Rostén-Jokinen

Kela-asioiden hoitaminen ei nykyisin vaadi käyntiä tai soittoa Kelaan, vaan apua voi saada myös esimerkiksi tsätissä, keskustelupalstalla tai Instagramissa. Näissä kaikissa kanavissa keskustelu Kelan ja asiakkaan välillä tapahtuu kirjoittamalla. Aina viranomaisen kirjoittamat neuvot eivät kuitenkaan ole asiakkaalle ymmärrettäviä.

Virka- ja lakikieli

Vaihda kohteliaisuuteen!

Erkki Lyytikäinen

Suomen kielen kohteliaisuuden ilmaisumuodot lisääntyvät kovaa vauhtia. Perässä pysyminen ei ole helppoa. Radiotoimittaja oli kutsunut …

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Yrityksiltä ja organisaatioilta toivotaan aitoa, asiallista ja inhimillistä sävyä

Eeva Öörni

Kirjoittaessani artikkelia ”Organisaation äänensävy voi sitouttaa tai vieraannuttaa” (Kielikello 1/2018) kysyin netinkäyttäjiltä mielipiteitä muutamista kirjoitetun …

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Organisaation äänensävy voi sitouttaa tai vieraannuttaa

Eeva Öörni

Viime vuosina yrityksen äänensävyn käytön ja suunnittelun merkitys on nostettu esiin viestintä- ja markkinointitoimistojen verkkosivuilla. Millaisin kielellisin keinoin erilaiset sävyt ja vivahteet tekstissä rakennetaan, ja miten suomalaiset suhtautuvat esimerkiksi kepeänsävyisiin viesteihin?

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Hylkäyskirje tekstilajina

Elina Keckman

Kielikellossa 3/2017 Esa Laihanen käsitteli vuorovaikutusta ja puhuttelua hylkäyskirjeissä. Laihanen nosti esiin, että kohteliaan, myönteistä …

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Vuorovaikutus ja puhuttelu kieltävissä rekrytointivastauksissa

Esa Laihanen

Miten vastata työnhakukirjeeseen kohteliaasti, kannustavasti ja myönteisesti, kun vastauksen sisältö on hakijan kannalta kielteinen?

Tekstit, tekstilajit ja tyyli