Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt  helmikuussa 2013 työryhmän, joka valmistelee toimintaohjelmaa viranomaiskielen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että hallintolain vaatimus julkishallinnon asiallisesta, selkeästä ja ymmärrettävästä virkakielestä toteutuu nykyistä paremmin.

Toimintaehdotusten  pitäisi auttaa mm. kehittämään menettelytapoja virka- ja säädöstekstien sekä virallisen nimistön huoltamisessa. Työryhmältä odotetaan lisäksi ehdotuksia siitä, miten opiskelijoiden kielenkäyttötaitoja parannetaan ja miten kielelliset vaikutukset pystytään ottamaan huomioon viranomaistyön muutoksissa, esimerkiksi tietojärjestelmiä uudistettaessa.

Kotimaisten kielten keskusta työryhmässä edustavat Kielitoimiston johtaja Salli Kankaanpää  ja johtaja Pirkko Nuolijärvi, joka toimii ryhmän puheenjohtajana. Asiantuntijoiksi on nimitetty Sirkka Paikkala (nimistö),  Eivor Sommardahl (ruotsinkielinen virka- ja säädöskieli) ja  Ulla Tiililä (asiointikieli). Työryhmän sihteereinä toimivat Aino Piehl ja Matti Räsänen.