Tukholmassa järjestettiin 9.–11.6.2011 virkakielenhuoltajien PLAIN-kongressi. Kongressin takana on Plain Language Association International, kansainvälinen järjestö, joka on toiminut vuodesta 1993 saadakseen viranomaiset ja yritykset kiinnittämään huomiota viestintänsä ymmärrettävyyteen. Kongressiin kokoontui 200 osanottajaa ympäri maailmaa, kaukaisimmat Koreasta ja Jamaikalta. 

Tämänkertaisen kongressin teema oli puitteiden luominen kansainväliselle ymmärrettävyystyölle.  Selkeän kielen tavoitetta ajavat myös Clarity ja Center for Plain Language, ja yhdessä näiden järjestöjen kanssa Plain Language Association on pohtinut, miten toimintaan voitaisiin saada yhtenäisyyttä. Kongressin alla julkaistiin järjestöjen yhteisen työryhmän ehdotukset.

Ehdotuksiin kuuluu yhteinen ymmärrettävän kielen määritelmä sekä standardi, jonka perusteella voidaan todeta jonkin tekstin olevan kohderyhmälleen sopiva. Lisäksi ehdotettiin alan koulutuksen käynnistämistä. Ruotsissa on kyllä tarjottu korkeakoulutasoisia kielikonsulttiopintoja jo 30 vuoden ja Suomessakin 15 vuoden ajan, mutta muista maista ala puuttuu.  Työryhmä ehdotti myös ymmärrettävyystutkimuksen lisäämistä, ja Tukholman esitelmöitsijöiden joukossa olikin monia tutkijoita. Linkit ehdotuksiin ja kongressin esityksiin löytyvät Kotuksen verkkosivuilta www.kotus.fi(siirryt toiseen palveluun) (etusivun linkistä EU-kieli).

Kongressissa jaettiin myös ensi kertaa palkinto suurista ansioista ymmärrettävien tekstien edistämisessä. Tämän ensimmäisen Christine Mowat Plain Language Achievement Award -palkinnon sai Barbro Ehrenberg Ruotsista. Valinta oli hyvin perusteltu, sillä Barbro Ehrenberg aloitti jo 40 vuotta sitten pioneerityön Ruotsin lakien ja viranomaiskielen ymmärrettävyyden parantamiseksi. Hän on myös lähtenyt ensimmäisenä Pohjoismaista mukaan alan kansainväliseen yhteistyöhön.  Seuraava alan kongressi pidetään toukokuussa 2012 Washingtonissa; sen järjestää Clarity.

Plainin edellisestä kongressista kerrotaan Kielikellossa 2/2010.

Kongressin osanottajia tauolla. Kuva: Laura Murto-Lindén.