Kielikellon edellisessä numerossa (3/2006) kerrottiin, että Tietotekniikan termitalkoot suosittaa atk-alan sanan phishing suomalaiseksi vastineeksi termiä verkkourkinta. Verkkourkinnalla pyritään hankkimaan luottamuksellista tietoa (rikollisiin tarkoituksiin) tekeytymällä tiedon käyttöön oikeutetuksi tahoksi. Verkkourkintaa yritetään tehdä tehottomaksi muun muassa vastahuijauksella (englannin scambaiting; scam baiting). Kyseessä on sähköpostin tai WWW-sivun välityksellä tapahtuva huijauksen vastustamisen muoto, joka pyrkii kuluttamaan huijareiden aikaa ja resursseja niin paljon kuin mahdollista, jotteivät he ehtisi huijata todellisia kohteita. Vastahuijauksessa vastahuijari vastaa huijausviestiin tekeytyen mahdolliseksi uhriksi.

Verkkosanoja

Tänä syksynä Sanastokeskus TSK:n Tietotekniikan termitalkoissa on käsitelty Internet-, netti-, veppi-, verkko-, web- ja WWW-alkuisia termejä ja pohdittu niiden yhtenäistämistä ja päivittämistä. Termeistä osa on ollut vaihtoehtoisia, osa rinnakkaisia (joskin erityylisiä) Internetiin viitattaessa. Nyt päädyttiin siihen, että termitalkoot ei suosittele web-alkuisia termejä.

Monissa yhteyksissä englannin web-sanan tilalla voi käyttää suomen verkko-sanaa (esimerkiksi WWW-sivu, verkkosivu). WWW-alun rinnalla voi käyttää aina myös pienikirjaimista www-alkua. Englannin webmaster on suomeksi (henkilön toimenkuvasta riippuen) joko sivustovastaava tai verkkovastaava; myös WWW-vastaava on mahdollinen. Englannin web camera on suomeksi Internet-kamera tai verkkokamera (arkityylissä myös nettikamera). Webcasting on Internet-lähetys tai verkkolähetys. Aina verkko-alku ei kuitenkaan sovi, esimerkiksi WWW-osoitteesta ei suositella käytettäväksi termiä verkko-osoite, koska verkko-osoite voi olla jokin muukin kuin WWW-osoite.

Työryhmä päätti nostaa netti-alkuiset termit synonyymiksi Internet-termien rinnalle huomauttaen kuitenkin, että netti-sanat ovat edelleen tyyliltään arkisia. On kuitenkin aavisteltavissa, että netti-sanojen yleistyessä niitä aletaan vähitellen pitää myös virallisempiin yhteyksiin sopivana.

Termitietueissa tähän saakka olleet www-alkuisten termien synonyymit veppisivu, veppisivusto, veppiosoite ja veppi työryhmä päätti poistaa, koska veppi-sanoja ei juuri käytetä etenkään netti-sanojen yleistyttyä.

Sanastokeskus TSK:n Tietotekniikan termitalkoot on projekti, jossa laaditaan suosituksia ajankohtaisista tietotekniikan termeistä. Termitalkoot koostuu kahdesta työryhmästä: neljä kertaa vuodessa kokoontuu 8-henkinen koordinointiryhmä, joka valitsee käsiteltävän aineiston ja tekee ehdotukset suositettavista termeistä. Ryhmän sihteerinä ja kokoonkutsujana toimii TSK:n terminologi. Koordinointiryhmän ehdotukset lähetetään lausuntoryhmän jäsenille, jotka kommentoivat niitä sähköpostitse, ja sen jälkeen koordinointiryhmä viimeistelee suositukset. Lausuntoryhmässä on tällä hetkellä noin 90 jäsentä useasta eri organisaatiosta. Lausuntoryhmään voi tulla mukaan kuka hyvänsä tietotekniikan termistöstä kiinnostunut ilmoittautumalla Sanastokeskus TSK:hon (termitalkoot@tsk.fi). Termisuosituksia on nyt lähes 300, ja ne löytyvät Sanastokeskus TSK:n WWW-sivuilta osoitteesta http://www.tsk.fi/termitalkoot.