Kysymys: Sormilla on nimet peukalosta pikkusormeen, mutta onko omaa sanaa muille varpaille kuin iso- ja pikkuvarpaalle?  

Vastaus: Vakiintuneet nimet on vain iso- ja pikkuvarpaalla. Kansanomaisesti isovarvas voi olla myös ukkovarvas ja sen viereinen leikillisesti akkavarvas; näkee myös käytettävän – usein tosin lainausmerkeissä – sanaa etuvarvas (kuten etusormi).

Lääketieteellisissä diagnooseissa on vakiintunut tapa numeroida sormet ja varpaat roomalaisin numeroin, varsinkin kun ilmaus on latinankielinen, esim. phalanx distalis digiti II (phalanx distalis ’sormen kärkiluu’). Muussa kuin diagnoosikielessä käytäntö kuitenkin lääketieteessäkin vaihtelee (2. varvas). Nimiä kannattaa käyttää, jos sellaiset on (etusormi, isovarvas).