Kysymys: Kumpi on oikea kirjoitusasu, lumen vai luumen?

Vastaus: Luumen on valovirran yksikkö SI-järjestelmässä. Suomen kielen lautakunta on suosittanut tätä kirjoitusasua 1970-luvulla, ja näin sana on kirjoitettu esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjassa. Sanaa käytetään myös anatomian terminä merkityksessä ’putkimaisen elimen sisäosa, aukko, ontelo’. Tässä merkityksessä sanan ainoa, vakiintunut kirjoitusasu on luumen.  

Valovirran yksikön nimenä luumen-sanaa on näkynyt käytettävän paljon myös muodossa lumen, ja on ollut epäselvyyttä siitä, kumpaa kirjoitusasua pidetään nykyisin parempana. Suomen Standardisoimisliitto SFS:n mittayksikkökomitea käsitteli asiaa syksyllä 2011 ja päätti suosittaa edelleen muotoa luumen. Perusteluina komitea esitti seuraavat näkökohdat: 1) suomen kielessä on vakiintunut latinan pohjalta pitkävokaalinen ääntäminen [luumen], joten on johdonmukaista myös kirjoittaa kaksi u:ta. 2) Tarve valovirran yksikön käyttöön myös arkikielessä on kasvanut EU:n lamppudirektiivin johdosta. Pakkauksissa siirrytään wateista (W) luumeneihin (lm). Mitä yleisempi yksikkö on, sitä paremmin sen kirjoitus- ja ääntöasun tulee sopeutua suomen kieleen, jopa lyhyyden kustannuksella.