Kysymys: Suomessa on uusi ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö. Se syntyi, kun kauppa- ja teollisuusministeriö, työministeriö sekä sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköt vuoden 2008 alussa yhdistettiin. Ministeriöstä käytetään lyhennettä TEM. Miten sitä pitäisi taivuttaa?

Vastaus: Lyhenteen hahmotuksesta ja ajatellusta lukutavasta riippuu, miten lyhennettä taivutetaan. Jos ajatellaan lyhenteen taustalla olevaa koko ilmausta, taivutus olisi TEM:öön (lukutapa: työ- ja elinkeinoministeriöön). Tavallisempaa on hahmottaa lyhenne itsenäiseksi ja taivuttaa sitä kaksoispisteen avulla: TEM:ään (lukutapa: ”tee ee ämmään”). Tämä on ministeriön omaksuma käytäntö.
On myös mahdollista hahmottaa lyhenne itsenäiseksi sanaksi (vrt. Kela). Myös TEM voidaan periaatteessa lukea sanaksi, jolloin se taipuu TEMissä, TEMistä, TEMiin jne. Tätä ei kuitenkaan suositeta virallisissa yhteyksissä.