Kysymys: Tunnin ja tonnin lyhenteissä esiintyy kahtalaisuutta. Onko t tunnin vai tonnin lyhenne?

Vastaus: Kirjain t saattaa tarkoittaa molempia, sekä tonnia että tuntia. Näistä sanoista käytetään nimittäin sekä kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) standardin mukaisia tunnuksia että suomen sanoihin perustuvia lyhenteitä. Suositeltavat yleiskieliset lyhenteet suomen kielessä ovat t (= tunti) ja tn (= tonni). Tekniikan kielessä käytetään myös englantiin perustuvia tunnuksia h (engl. hour = tunti) ja t (engl. ton). Näiden lisäksi näkee joskus käytettävän päivän lyhenteenä englannin day-sanaan perustuvaa tunnusta d. Jos sana päivä pitää lyhentää, se on meillä p. (esim. 15. p. = viidestoista päivä) tai pv (esim. 5 pv = viisi päivää).

Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä (SI) ja yleiskieli

Sellaiset sanat kuin metri ja sekunti ovat paitsi SI-yksikköjä myös suomen yleiskielen sanoja. Vastaavat SI-tunnukset m ja s ovat samalla yleiskielisiä lyhenteitä. Sen sijaan yksikönnimen kilogramma asemesta käytetään yleiskielessä sanaa kilo. SI-järjestelmän ns. lisäyksiköistä ovat yleiskielen sanoja minuutti, tunti, vuorokausi, vuosi, litra ja tonni. Kuitenkin vain minuutin ja litran tunnukset (min ja l) ovat samoja kuin vastaavat yleiskieliset lyhenteet (tunti = t, vuorokausi = vrk, vuosi = v, tonni = tn) kanssa.

SI-järjestelmä on erityisesti luonnontieteen, tekniikan ja kaupan alojen kansainvälistä erikoiskieltä. Yleiskielisten lyhenteiden ja ajan SI-yksiköiden tunnusten välisessä työnjaossa Kielitoimisto suosittaa edelleen noudatettavaksi seuraavaa yleisperiaatetta:

Julkisessa viestinnässä tulisi käyttää ajan mittayksikköjen tunnusten (a, d) asemesta yksikön nimeä kokonaan kirjoitettuna (vuosi, vuorokausi) tai, jos lyhentäminen on tarpeen, näihin sanoihin pohjautuvia lyhenteitä v, vrk. Myös ajan ilmaus tunti olisi pyrittävä yleiskielessä kirjoittamaan lyhentämättömänä. Jos tämä ei ole mahdollista, on tapauksittain harkittava, vaatiiko asiayhteys käyttämään yleiskielistä lyhennettä (t) vai mittajärjestelmän mukaista tunnusta (h).