Maahanmuuttajakielten sanakirjat ovat uusi avaus Kotuksen sanakirjatyössä. Sanakirjat on suunniteltu 30 000 hakusanan laajuisiksi, ja lähtökielenä on suomi. Sanakirjojen on tarkoitus tukea maahanmuuttajien kotoutumista, ja ne edistävät niin suomen kielen oppimista kuin oman äidinkielen säilymistä. Toisaalta sanakirjat ovat tärkeä apuväline kääntäjille ja tulkeille. Sanakirjojen kahtalaisen tehtävän vuoksi hakusanoiksi on valittu toisaalta tavallisinta jokapäiväistä sanastoa ja toisaalta joidenkin alojen keskeisintä termistöä. Näitä aloja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysala, lääketiede, opetusala, oikeustiede, tietotekniikka jne.

Sanakirjat on tarkoitus laatia niille kielille, joissa tarve on suurin. Tarve määräytyy sekä kieliryhmän koon että sanakirjatilanteen mukaan. Venäjä, viro ja englanti ovat suurimmat maahanmuuttajien kieliryhmät, mutta näiden kielten sanakirjatarve on pieni, koska sanakirjoja on runsaasti olemassa. Lähes yhtä suuri kieliryhmä kuin englanti on somali. Suomi–somali-sanakirjaa ei ennestään ole olemassa, joten maahanmuuttajakielten sanakirjojen sarjan ensimmäinen vieras kieli onkin somali.

Sanakirjat toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksen tuella ja yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Sanakirjatyö on vasta alussa, joten kestää vielä muutaman vuoden, ennen kuin ensimmäinen sanakirja ilmestyy verkkoon kaikkien käytettäväksi.