Kielitoimiston neuvonnasta on viime aikoina kyselty, mihin muotoon tulee sana, joka tiedottaa-verbin yhteydessä ilmaisee kohdeyleisöä. Vastaus on lyhyesti, että tiedottamisen kohdeyleisö ilmaistaan allatiivilla: tiedotetaan henkilökunnalle, asiakkaille jne. Muoto ”tiedottaa henkilökuntaa” on siis virheellinen.

Syynä partitiivin pyrkimiseen tiedottaa-verbin yhteyteen lienee se, että suunnilleen samaa merkitsevän informoida-verbin yhteydessä informoinnin kohde tosiaan tulee partitiiviin: informoidaan henkilökuntaa, asiakkaita jne. Merkityksensä samankaltaisuudesta huolimatta verbit kuitenkin vaativat määritteensä eri muotoon.

Tiedotusaihe puolestaan ilmaistaan tiedottaa-verbin yhteydessä tavallisesti elatiivilla: Tiedotamme asiakkaille muutoksista. Aihe voi olla myös objektin sijoissa: tiedotetaan asia, tiedotamme asian, asiaa tiedotetaan parhaillaan. Jos aihe ilmaistaan käyttäen sivulausetta, lauseen voi liittää tiedottaa-verbiin suoraan tai se-pronominin välityksellä: Tiedotithan kaikille (siitä ~ sen), että jouluaattona neuvonta on suljettu. Samoin käyttäytyy myös ilmoittaa: Ilmoititko asiasta ~ asian johtajalle? Ilmoitimme jo (siitä ~ sen), että – –.

Informoida-verbin yhteydessä informoinnin aihe on aina elatiivissa: Informoittehan meitä muutoksista. Informoimme teitä siitä, että – –.

Tiedottaa- ja informoida-verbejä muistuttaa merkitykseltään myös huomauttaa. Huomautuksen osakseen saava taho ilmaistaan tavallisesti allatiivilla: Huomautin asiasta kaikille. Myös partitiivi on mahdollinen, mutta se liittyy yhteyksiin, joissa huomauttaa merkitsee moittimista: Oikeuskansleri huomautti tuomaria laiminlyönnistä.

Myös huomauttaa-verbin yhteydessä huomautuksen aihe on tavallisesti elatiivissa: Huomautitko jo tästä asiasta? Jos aihe esitetään sivulauseena, lauseen voi liittää verbiin myös suoraan. Huomautimme hänelle (siitä), että – –. Jos kuitenkin on kyse moittimisesta, pronominia siitä tarvitaan: Oikeuskansleri huomautti tuomaria siitä, että tämä oli laiminlyönyt tehtävänsä.