Sanastokeskus TSK:n Termitalkoissa on huhtikuussa 2013 annettu mm. seuraavat suositukset (http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)):

aihetunniste; avainsana
engl. hashtag
tunniste, joka ohjaa viestin tai keskustelun haluttuun paikkaan tai jonka avulla voi hakea tiettyyn aiheeseen liittyviä viestejä tai keskusteluja

Huomautus:
Aihetunnisteita käytetään esimerkiksi Twitterin keskusteluissa. Niitä kutsutaan siellä avainsanoiksi. Twitterin avainsana koostuu #-merkistä ja sen perässä olevasta sanasta tai muusta merkkijonosta. Eräissä muissakin palveluissa aihetunniste muodostetaan samalla tavalla. Aihetunniste voi olla esimerkiksi #wikipedia.

#-merkkiä kutsutaan ristikkomerkiksi tai ruuduksi. Arkikielessä #-merkkiä voidaan kutsua myös risuaidaksi.

tviitti; twiitti
mieluummin kuin: tweetti
engl. tweet
Twitterin kautta välitetty lyhyt viesti

Huomautus:
Tviitti voi olla enintään 140 merkin pituinen.

Twitter on verkkopalvelu, jossa on mikroblogin ja verkkoyhteisöpalvelun ominaisuuksia. Käyttäjä voi lähettää tviittejä palvelun verkkosivustolle selaimella tai matkapuhelimella. Tviitit tulevat näkyviin käyttäjän palvelussa luomaan käyttäjäprofiiliin. Muiden käyttäjien lähettämät tviitit voi nähdä palvelun verkkosivustolla, tai niistä voi saada tiedon tekstiviestinä, verkkosyötteenä tai muiden sovellusten avulla.

Termitalkoiden suosituksessa ei oteta kantaa verbin kirjoitusasuun. Suositeltava asu on tviitin ja twiitin mallin mukaan tviitata tai twiitata, nämä kirjoitusasut mieluummin kuin ”tweetata”.