Ammattikasvatushallitus oli tiedustellut sopivaa nimitystä ammattikoulun kone- ja metallitekniikan peruslinjan suorittaneille. Ammattikasvatushallitus oli ehdottanut nimeä teknikantti.

Ehdotettua tutkintonimikettä teknikantti lautakunta piti muodostamistavaltaan teennäisenä. Sana sisältää lisäksi samanlaisia rakenneaineksia kuin teknikko, johon se helposti sotkeutuu. Sana teknikantti saattaa saada samantyylisen leikillisen ja hupaisan sävyn kuin musikantti, joka Nykysuomen sanakirjassa on luonnehdittu tyylisävyltään puhekieliseksi, usein leikilliseksi tai halventavaksi.

Lautakunta ei ollut ammattikasvatushallituksen kirjeen perusteella vakuuttunut siitä, että tarvittaisiin yhtenäinen nimi ammattikoulun tekniikan peruslinjojen suorittaneille. Jos tutkintonimikettä kuitenkin pidetään välttämättömänä, lautakunta suositti harkittavaksi nimen mekaanikko ottamista tutkinnon yleisnimitykseksi. Vaihtoehdoksi lautakunta päätti ehdottaa nimeä perusmekaanikko kuten terveydenhuoltoalalla on tutkintonimike perushoitaja.