Kysymys: Mitä eroa on omistusliitteillä ilmauksissa Ministeri myy taloaan ja taloansa? Onko kumpikin oikein?

Vastaus: 3. persoonan omistusliite tosiaan vaihtelee: käytössä ovat rinnakkain vokaalinpidentymä + n (talossaan) ja liite ‑nsa/nsä (talossansa, mökillänsä). Vaihtelu on mahdollista kaikissa niissä sijamuodoissa, joiden pääte loppuu lyhyeen vokaaliin: taloa+an/nsa, talona+an/nsa, talokse+en/nsa, talossa+an/nsa, talosta+an/nsa, talolla+an/nsa, talolta+an/nsa, talolle+en/nsa, talotta+an/nsa, taloine+en/nsa. Kumpikin vaihtoehto on kieliopillisesti oikein, mutta yleiskielessä vokaalinpidentymä + n on sijapäätteiden yhteydessä selvästi tavallisempi.

Vaihtelu juontaa juurensa suomen murteista. Vanhassa kirjasuomessa, joka muutenkin pohjautui vahvasti länsimurteisiin, 3. persoonan omistusliitteitä vallitsi läntisimpien  murteiden mukainen -nsa/-nsä. 1800-luvulla kirjasuomeen tuli muista murteista sen rinnalle vokaalinpidentymä + n ja alkoi nopeasti yleistyä.

Vaihtoehtojen nykyisistä yleisyyssuhteista saa nopeasti osviittaa googlettamalla: haku tuotti noin 10 500 taloaan-osumaa ja 650 taloansa-osumaa. Nykyään -nsa/-nsä mielletään usein tyyliväriltään vanhahtavaksi tai murteelliseksi. Se on kuitenkin edelleen käyttökelpoinen keino elävöittää lauserytmiä, tähdentää omistusliitteellistä sanaa tai välttää samannäköistä päätettä peräkkäisissä sanoissa: hän rupesi panttaamaan taloansa.

Kirjoittaja työskentelee Kielitoimistossa kouluttajana.