Varsin yleinen on tapa olla aloittamatta virkettä numerolla. Lakiteksti noudattaa sitä ehdottomasti. Sen sijaan että aloitettaisiin: 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa..., sanotaan esim.: Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. Pyrkimyksenä on tietysti saada virkkeen alku osoitetuksi isolla kirjaimella.

Kielilautakunta keskusteli asiasta 20.5.68. Se oli sitä mieltä, että tätä sääntöä tietysti voi noudattaa, jos se hankaluudetta käy päinsä, mutta sitovana sitä ei tarvitse pitää. Tekstissä, jossa on paljon numeroita, se on turhan kahlehtiva. Jäähän virkkeen alku erityisesti osoittamatta aina, kun siinä on erisnimi tai isokirjaiminen lyhenne, eikä näitä kuitenkaan karteta.

*

Ajankohtaisen olut-sanan taivutus tuottaa vaikeuksia. Tässä teema: olut – oluen – olutta – oluita. Kielessä on vain harvoja ut-, yt-loppuisia sanoja, ja niiden taivutus pyrkii sekaantumaan paljon tavallisempien ue-, ye-loppuisten taivutukseen (alue – alueen – aluetta – alueita). Yksikön illatiivit ovat alueeseen, mutta olueen.

*

”Vahinkojen kokonaissummasta eikä myöskään palon alkusyystä ole vielä tarkkoja tietoja.”

”Tapaturma on laskettava yksinomaan kokemattomuuden tilille, sillä olosuhteissa eikä mäessä ollut mitään vikaa.”

Tällaiset esimerkit, joissa eikä lauseen ainoana kieltosanana sitoo kahta rinnasteista sanaa ulottaen kiellon myös edelliseen, ovat varsin tavallisia. Ne eivät kuitenkaan ole hyväksyttäviä, sillä eikä ei riitä kahteen eri kieltoon, siihen tarvittaisiin ei–eikä, tai sitten rakenne on korjattava muuten, esim. seuraavasti: ”Vahinkojen kokonaissummasta ei vielä ole tarkkoja tietoja, ei myöskään palon alkusyystä.” ”Tapaturma on laskettava yksinomaan kokemattomuuden tilille, sillä olosuhteissa ja mäessä (tai: olosuhteissa enempää kuin mäessäkään) ei ollut mitään vikaa.”

”Myymälä on tänään suljettu.” Tällainen ilmoitus on varsin tavallinen – mutta hyvää suomea se ei ole, jos tarkoitetaan, että myymälä ei tänään ole avoinna. Ensiksikin ovi siinä tapauksessa on epäilemättä suljettu jo eilen. Tämän virheen välttäisi käyttämällä essiivisijaa suljettuna. Mutta vielä parempi on ilmoittaa: ”Myymälä on tänään kiinni.” Suljettu on koneellinen käännös ruotsin sanasta stängd. Huomattakoon, että vastaavasti ei sanota ”Myymälä on tänään avattu” tai ”avattuna”, vaan avoinna tai auki. Suomessa käytetään usein ilmausta, joka viittaa vallitsevaan olotilaan, silloin kun ruotsin ilmaus viittaa tapahtuneeseen muutokseen.

Sama koskee seuraaviakin esimerkkejä:

”Hän istui siinä suljetuin silmin.” Paremmin: silmät kiinni, silmät ummessa, ummessa silmin.

”Annette katseli häntä pää ylpeästi kohotettuna.” Paremmin: pystyssä, koholla.

”Vaunuosastoon astui kymmenkunta aseistettua miestä.” Paremmin: aseellista.

Tarpeetonta on sanoa: ”Alus oli n. 10 m pitkä ja kannella varustettu”, kun voi sanoa kannellinen.

”Yritys oli varsin uskallettu.” Paremmin: uskalias, uhkarohkea.