Siirry sisältöön

tekstityö

Vinkkejä perumistiedotteen laadintaan

Salli Kankaanpää

Keväällä 2020 moni taho on joutunut jättämään suunnittelemansa tilaisuuden järjestämättä koronavirustilanteen takia. Voiko asiasta tiedotettaessa …

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Kielenhuoltoa sähköisen asiointipalvelun äärellä

Henna Makkonen-Craig

Sähköisen palvelun kielenhuolto on oma lajinsa, jossa yhdistyvät suomen kielen asiantuntijuus, kielenhuolto, valmius tuottaa tekstiä digitaaliseen ympäristöön sekä käytettävyysajattelu. Näin luonnehtivat työnsä vaatimuksia Verohallinnon kielenhuoltajat Hanna Hinttala ja Kristiina Ådahl.

Virka- ja lakikieli

Kielikäsitykset hyvän virkakielen esteenä

Ulla Tiililä

Virkakieli ei parane vain pykäliä säätämällä. Sen parantamiseksi olisi aivan ensimmäiseksi ymmärrettävä, että hallinto toimii lähes läpeensä kielen ja tekstien varassa.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Kunnissa kaivataan aikaa tekstintekoon

Annastiina Viertiö

Virkakieltä on pyritty parantamaan monin tavoin jo ennen kuin asia nostettiin hallitusohjelmaan. Mitä kunnissa on tehty tekstien laadun hyväksi ja mitä kannattaisi tehdä? Asiaa selvitettiin osana virkakielen toimintaohjelman valmistelua.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Päiväkodissa viralliset ja arkiset tekstit kohtaavat

Sirpa Honkanen, Minna Pyhälahti

Voisi luulla, että päiväkodin tekstit ovat pikkuviestejä tai tiedotteita vanhemmille. Nykypäiväkodissa kirjoitetaan kuitenkin myös paljon muuta.

Kieli ja työelämä

Päiväkotien kirjoitustyöt: mitä, miten, milloin?

Saija Pyhäniemi

Päiväkotien perustyötä on lasten hoito ja kasvatus, mutta osa työpäivästä kuluu myös kirjoittamiseen. Mitä ja kuinka paljon päiväkodeissa kirjoitetaan?

Kieli ja työelämä

Kotihoidon teksteillä monta tehtävää

Kati Karvinen

Kotihoito on kunnallista perushoivan ja -hoidon työtä, jonka avulla moni vanhus ja pitkäaikaissairas pystyy elämään kotonaan toimintakyvyn heiketessäkin. Tärkeä osa kotihoidon työtä on asiakaskäynneistä kirjoittaminen. Millaista on tekstien kieli?

Virka- ja lakikieli

Ohjelmatekstitys: puheesta kirjoitusta

Riitta Eronen

Yleisradion tekstittäjät osaavat pelkistämisen taidon. Kun tilaa on vain kaksi riviä, on osattava poimia puheesta olennainen.

Kieli ja työelämä

Kertomuksia lapsista ja lasten määristä – Virastojen toimintakertomusten muutoksia

Essi Lehtinen

Vanhoista sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksista voi löytää mielenkiintoista virkakieltä, jossa toimijoina ovat ihmiset. Siinä, missä ennen kerrottiin ”köyhistä ja orvoista lapsista”, kerrotaan nykyisin ”huostassa olevien lasten kokonaismäärästä”.​​​​​​​

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Näkymiä tekstityöhön ja työteksteihin

Ulla Tiililä

Miksi viranomaisten tekstit ovat lukijan mielestä hankalia? Ovatko ne tekstien tekijöiden mielestä selviä ja ymmärrettäviä? Millaisten työvaiheiden kautta tekstit syntyvät, miten työ vaikuttaa kieleen ja kieli työhön? Tällaisten kysymysten esittäminen avaa uudenlaisen näkökulman hallinnon tekstien tarkasteluun. Jos tekstejä halutaan parantaa, on suunnattava katse itse teksteistä ja kielestä myös tekstin tekemisen tapoihin.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli