Siirry sisältöön

tekstintutkimus

Kun grogi oli juotu
Kielioppia ryyppylasin äärellä

Erkki Lyytikäinen

Georg Malmsténin säveltämä ja sanoittama Kohtalokas samba on jo muutaman sukupolven ajan kuulunut suomalaisen iskelmäyleisön …

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Monipuolisesti tekstilajien ja selkokielen maailmasta

Ulla Tiililä

Hyvä ja toimiva kieli on aina arvioitava tapauskohtaisesti, siis tekstilajeittain. Tähän yhä vahvistuneeseen tekstilajinäkökulmaan vastaa …

Julkaisuja

Kieli verkossa – kielentutkimus 2.0

Lasse Hämäläinen

Digitaalinen viestintä on merkittävä osa jokapäiväistä elämäämme. Kielellinen vuorovaikutus tapahtuu yhä useammin internetissä, josta on …

Julkaisuja

Verbaaliset sormenjäljet
Kielentutkimus huijausten ja rikosten tutkinnassa

Ulla Tiililä

Kielentutkijan ammattitaidolle on monenlaista kysyntää, eikä se kaikki aina liity viestintään tai kielenhuoltoon: joskus tutkija voi saada toimeksiannon poliisilta. Tällaisiin asioihin liittyvää työtä kutsutaan forensiseksi kielentutkimukseksi.1

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Kieliopista genreoppiin

Vesa Heikkinen

Genre, mitä se on? Kysymykseen vastataan yhdeksänkymmenen tutkijan voimin Kotuksen kahdessa tekstilajeja käsittelevässä uutuusjulkaisussa.

Julkaisuja

Fundamentalismin kahdet kasvot
merkkien ja merkitysten taistelu

Juha Rikama

Järkevä lain tulkinta edellyttää monesti lain kirjaimen ja hengen erottamista toisistaan. Saman voi katsoa pätevän kaikkeen tekstintulkintaan. Myöskään paljon keskustelua herättäneissä ylioppilastutkinnon äidinkielen kirjallisuustehtävissä ei pidä rajoittua mekanistiseen tekstintulkintaan.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Onko laki sama kaikille?
Lakitekstien viittaukset

Vesa Heikkinen, Hanna Hämäläinen

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite selkeyttää säädöskieltä. Tavoitetta tukee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa meneillään oleva tutkimus, joka koskee lakiteksteihin sisältyviä viittauksia toisiin teksteihin ja itseensä. Millaiset mahdollisuudet kansalaisilla on ymmärtää tällaisia ”tekstitekstejä”?

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Kielitieteen aakkoset

Eero Voutilainen

Suomen kieltä tutkitaan nykyään enemmän ja monipuolisemmin kuin koskaan. Tiina Onikki-Rantajääskön ja Mari Siiroisen toimittama …

Julkaisuja

Kertomuksia lapsista ja lasten määristä – Virastojen toimintakertomusten muutoksia

Essi Lehtinen

Vanhoista sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksista voi löytää mielenkiintoista virkakieltä, jossa toimijoina ovat ihmiset. Siinä, missä ennen kerrottiin ”köyhistä ja orvoista lapsista”, kerrotaan nykyisin ”huostassa olevien lasten kokonaismäärästä”.​​​​​​​

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Silminnähtäviä merkityksiä?

Vesa Heikkinen

Missä kieli on kiinni, mistä merkitykset riippuvat? Miten tekstin asettelu, kuvitus, ulkoasu tai yleisemmin materiaalinen olemus vaikuttavat siihen, millaisia merkityksiä tekstistä tulkitaan?

Artikkeli