Siirry sisältöön

teitittely

Vuorovaikutus ja puhuttelu kieltävissä rekrytointivastauksissa

Esa Laihanen

Miten vastata työnhakukirjeeseen kohteliaasti, kannustavasti ja myönteisesti, kun vastauksen sisältö on hakijan kannalta kielteinen?

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Muistatteko vai oletteko unohtanut?

Tiina Kelloniemi

Kysymys: Miten teititellään oikein? Vastaus: Sinuttelua ja teitittelyä ilmaistaan 2. persoonan pronomineilla, verbintaivutuksella ja omistusliitteillä …

Kysyttyä

Sinutella vai teititellä?

Terhi Ainiala

Puhuttelukäytännöt herättävät usein kysymyksiä ja keskustelua. Keitä tulisi teititellä? Kuinka tehdä sinunkaupat eli siirtyä teitittelystä …

Julkaisuja

Sinä vai te viranomaisviestinnässä?

Marianne Laaksonen

Suomessa on kohteliasta käyttää asioinnissa ja viranomaisviestinnässä sinuttelua, vaikka teitittelyä käytetäänkin edelleen monissa tilanteissa. Käytössä on myös muita kohteliaita puhuttelumuotoja.

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Ymmärrettävämpiä tekstejä Kelasta

Kaino Laaksonen

Kela lähettää vuosittain 19,3 miljoonaa kirjettä. Kirjeet sisältävät monenlaisia tekstejä: päätöksiä, liitelomakkeita, ohjeita. Etuuksien hakulomakkeitakin on satoja. Parhaillaan Kelassa on meneillään  tekstien uudistustyö.

Kieli ja työelämä

Teitittelyn pitkä historia

Taru Kolehmainen

Toista ihmistä voi puhutella sinutellen, teititellen tai, niin kuin aikanaan on tehty, kolmatta persoonaa käyttäen. Puhuttelu ei ole aina ennenkään ollut vain lauseopillinen vaan myös yhteiskunnallinen kysymys.

Kieli käytössä

Voisinko saada laskun, kiitos!

Riitta Korhonen

Kieli tarjoaa kohteliaisuuden osoittamiseen lukuisia keinoja. Helppoa se ei kuitenkaan aina ole, sillä kohteliaaksi tarkoitettu ilmaus voikin toisen mielestä olla tyly tai holhoava.

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

YLEn toimittajien kysymää

Minna Pyhälahti

Yleisradio tilasi Kielitoimistolta syksyllä 2004 kielenhuollon intranetsivuston, joka sai nimekseen Kielo. Sen sisällön tuottivat Kielitoimiston …

Kieli ja työelämä

Kieli, kohteliaisuus ja puhuttelu

Matti Larjavaara

Kohteliaisuus ja ylipäätään toisten huomioon ottaminen on ihmisyhteisöissä välttämätöntä, jotta yhteiselo olisi mahdollista. Kohteliaisuutta on monenlaista ja eri lähtökohdista kumpuavaa, ja se muuttuu yhteiskunnan mukana – uudet ajat, uudet tavat. Kohteliaisuus ei silti katoa. Nuoret ikäluokat eivät kenties enää osaa tai halua teititellä, mutta tilalle on tullut jotain muuta. Katsauksen kohteliaisuuden muotoihin ja mm. puhutteluun esittää Helsingin yliopiston suomen kielen professori Matti Larjavaara.

Artikkeli

Sinä vai te?

Anna-Leena Noponen

Kohteliaisuuskulttuurin muutoksesta kertoo mm. teitittelyn harvinaistuminen. Vieraan ihmisen puhuttelusta on tullut joissakin tapauksissa ongelma: yksi pitää sinuttelua epäkohteliaana, toinen taas loukkaantuu teitittelystä. Anna-Leena Noponen on selvittänyt nykysuomalaisen puhuttelukulttuurin muutosta ja järjestelmää pro gradu -tutkielmassaan.

Artikkeli