Kysymys: Miten teititellään oikein?

Vastaus: Sinuttelua ja teitittelyä ilmaistaan 2. persoonan pronomineilla, verbintaivutuksella ja omistusliitteillä (-si tai -nne). Sinuteltaessa verbi on yksikön 2. persoonassa. Teititeltäessä verbi on monikon 2. persoonassa, vaikka puhuteltavia olisi yksi.

Otatko pullaa? Olet väsyneen näköinen tänään.

Otatteko pullaa? Olette väsyneen näköinen tänään.

Menneen ajan liittomuodoissa pääverbi (partisiippimuoto) on yhtä ihmistä teititeltäessä yksikössä.

Oletteko kuullut uudesta tuotteestamme?

Useampia henkilöitä puhuteltaessa – myös teititeltäessä – pääverbi on monikossa:

Oletteko kuulleet uudesta tuotteestamme?

Teitittelyllä voidaan osoittaa kohteliaisuutta tai muodollista etäisyyttä. Sinuttelua on pidetty suomessa alkuperäisenä puhuttelun muotona. Teitittely koetaan usein vieraaksi, ja muoto on monen mielestä myös vaikea muodostaa. Menneen ajan liittomuoto (oletteko kuullut) onkin itsessään ristiriitainen: apuverbi olla on monikossa (olette) mutta pääverbi yksikössä (kuullut).

Muodostamista voi lisäksi vaikeuttaa se, että teitittely on välillä ollut harvinaista. Asenteet teitittelyä kohtaan vaihtelevat esimerkiksi iän mukaan, eikä selviä puhuttelunormeja ole. Toiset pitävät teitittelyä kohteliaana, kun toiset suorastaan loukkaantuvat, jos heitä teititellään. Mitä vanhempi henkilö, sitä myönteisempää suhtautuminen teitittelyyn usein on. Nuoremmat taas eivät ole tottuneet teitittelemään ja odottavat itsekin harvemmin tulevansa teititellyiksi. Sinuttelukin on kohteliasta, mikäli tilanteessa muuten osoitetaan toisen ihmisen arvostusta.

Kun kirjoituksessa halutaan osoittaa erityistä kunnioitusta puhuteltavaa kohtaan, voidaan pronomini te kirjoittaa isolla alkukirjaimella. Myös sinä-pronomini voidaan kirjoittaa näin. Yhtä hyvin voidaan kuitenkin käyttää myös pientä alkukirjainta.

Toivomme, että Te, arvoisa asiakkaamme, olette tyytyväinen tilaamaanne tuotteeseen.

Toivomme, että te esimiehenä välitätte tämän tiedon työtovereillenne.

Usein pronominin te tai sinä voi jättää kokonaan poiskin.

Voisitteko välittää viestin, kiitos.

Voit keskeyttää tilauksen, milloin haluat.

Toisen persoonan lisäksi kohteliaisuutta on mahdollista osoittaa – nykyisin jo hieman vanhahtavasti – myös kolmannella persoonalla.

Ottaako rouva pullaa?