Siirry sisältöön

pronominit

Joka ja mikä: relatiivipronominin käytöstä

Sari Maamies

Paras kirja, jonka olen lukenut – vai minkä? Milloin relatiivipronominina on joka, milloin mikä?

Substantiivit, adjektiivit ja pronominit

Kukakohan tämän on kirjoittanut?

Riitta Korhonen

Kysymys: Erilaisten kieli-inhokkilistojen kärkisijoilla on pitkään sinnitellyt kysymyssanatyyppi kukakohan, missäköhän. Miten näitä kysymyssanoja nykyään käytetään …

Kysyttyä

Entinen Oulun lääni

Sari Maamies

Edellisessä Kielikellossa (3/2010) kirjoitettiin mm. julkisten palvelujen nimistä: Fimeasta, Stroke Unitista ja muista vastaavista, joihin …

Toimitukselta

Se ja hän puhutussa kielessä

Hanna Lappalainen

Asiatekstissä ihmiseen viitataan pronominilla hän, mutta puheessa myös pronomini se on tässä tehtävässä tavallinen. Pronominin valintaan vaikuttavat mm. puhujan ikä ja puhetilanteen luonne.

Yleiskieli ja puhekieli

Onko eläinkin hän?

Riitta Hyvärinen

Moni on oppinut säännön, että ihmiseen viitataan sanalla hän ja eläimiin sanalla se. Tämä ei …

Substantiivit, adjektiivit ja pronominit

Niille, joita asia kiinnostaa

Sari Maamies

Se, joka lähtee viimeisenä, sammuttaa valot – vai pitäisikö sanoa hän, joka? Voiko ihmiseen viitata …

Substantiivit, adjektiivit ja pronominit

Harva se viikko

Matti Räsänen

Suomen kielen ilmaustyypin ”harva se x” merkitystä ei voi ymmärtää pelkkien sanojen perusteella, vaan muiden fraasien ja idiomien tapaan se on vain opeteltava. Silti on myös kiinnostavaa tietää, miten kieleen on syntynyt juuri tällainen rakenne.

Artikkeli

Määräinen artikkeli – suomessa?

Matti Larjavaara

Onko suomeen muiden kielten vaikutuksesta syntynyt tai syntymässä määräinen artikkeli? Entä millaisia pulmia syntyy, kun käännetään tekstiä artikkelikielestä artikkelittomaan?

Rakenteet

Tämä ja tuo keskustelussa

Eeva-Leena Seppänen

Silloin tällöin kiistellään siitä, onko hyväksyttävää viitata ihmiseen demonstratiivipronominilla se, vai pitäisikö tähän tehtävään käyttää yksinomaan persoonapronominia hän. Harvemmin muistetaan, että pronominin se lisäksi myös pronomineja tämä ja tuo käytetään henkilöviitteisinä monissa yhteyksissä – varsinkin silloin, kun puhutaan läsnä olevasta henkilöstä, keskustelukumppanista.

Artikkeli

Tämä, tuo vai se?

Matti Larjavaara

Miten opetetaan muunkieliselle suomen mutkikas demonstratiivisysteemi? Virolaisella on vain yksi see siinä missä suomalaisella tämä, tuo ja se. Jos uskotaan, että virolainenkin voi oppia suomen demonstratiivit, miten tuo oppiminen parhaiten sujuu, miten meidän demonstratiivejamme on opetettava?

Artikkeli