Siirry sisältöön

omistusliitteet

”Meidänkin kannalta paras ratkaisu” – sanomalehtikielen omistusliitteistä

Anne-Mari Varjonen

Puhekielessä ja kaunokirjallisuudessakin yleinen omistusliitteettömyys ei kuulu norminmukaiseen yleiskieleen. Mutta noudatetaanko normia vai onko omistusliitteettömyys jo hivuttautumassa yleiskielen käyttöalueelle? Entä miten sujuvat kirjoittajilta omistusliitteen viittaussuhteet? Tämä artikkeli pohjautuu Anna-Mari Varjosen kongruenssia käsittelevään pro gradu -tutkielmaan, jossa hän tarkasteli muun muassa omistusliitteen käytön ongelmia sanomalehtikielessä.

Artikkeli

Kielenkäytön pulmia. Naistenlehtien ”Aatami ja emäntänsä”

Esko Koivusalo

Kielikellossa 2/1978(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kiinnitettiin huomiota hänen-sanan poisjättöön sellaisissa lauseissa kuin ”Rehbinderin …

Artikkeli

Pekka ja vaimonsa tulevat

Laila Lehikoinen

Possessiivisuffiksillisia muotoja käytetään suomessa kahdella tapaa: ne voivat olla lauseessa joko yksinään tai pronominin genetiivin …

Artikkeli

Omistusliitteet

Matti Sadeniemi

Jos peräkkäin on kaksi tai useampia eri persoonaa olevia genetiivejä, omistusliite määräytyy viimeisen mukaan: Veljeni …

Artikkeli