Siirry sisältöön

kielenopetus

Kieli- ja viestintätaito on osa ammattitaitoa

Tarja Ahopelto, Ilona Tanskanen, Tuija Tolonen-Kytölä

Ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opintojen merkityksestä ollaan yhtä mieltä ainakin julkilausumissa: kieli- ja viestintäosaamista tarvitaan. Opetuksen määrä sen sijaan vaihtelee suuresti, mikä johtaa kysymään, saavatko kaikki opiskelijat opinnoissaan työelämässä tarvittavan suomen kielen ja viestinnän taidon.

Kielen opetus ja oppiminen

Kielenhuolto ja tieteellisen kirjoittamisen opetus

Jepa Piirainen

Kielen- ja tekstinhuolto kuuluu osana tieteellisen kirjoittamisen opetukseen. Mitä opettajat ja opiskelijat ajattelevat kielenhuollon sisältöjen tarpeellisuudesta ja miten opetuksesta saadaan motivoivaa?

Kielen opetus ja oppiminen

Tekstintarkistajia kouluttamassa

Sirkku Latomaa

Suomen kielen asemasta tieteen kielenä on puhuttu paljon viime vuosina. On käynyt ilmi, ettei suomeksi julkaisemista arvosteta samassa määrin kuin ennen. Kun sitten julkaistaan, olisi tärkeää, että lopputulos on viestivää ja yleiskielen suosituksia noudattavaa.

Kieli ja työelämä

Tuntitehtävä puhuu
luetunymmärtämistä lukiossa

Paula Koskimäki

Lukion kielenhuollon kurssilla luettiin Kielikellon artikkeli ja vastattiin sitä koskeviin kysymyksiin. Mitä opiskelijat saivat irti tekstistä, ja mitä vastaukset kertovat opettajalle heidän taidoistaan ja tarpeistaan?

Kielen opetus ja oppiminen

”Helsinkiläisen ässän” mysteeri

Johanna Vaattovaara

”Yrittäisit vähän peittää tuota helsinkiläistä ässääsi. Se voi ärsyttää meidän asiakkaita.” Näin muistelee Saska Saarikoski …

Tunteet ja asenteet

Meitsi ja stadiässä
Näkökulmia Helsingin puhekieleen

Anu Rouhikoski

Helsingin puhekielen tutkimus on aiemmin keskittynyt lähinnä syntyperäisten, kantakaupungissa asuvien stadilaisten puheeseen. Tässä esiteltävässä tutkimushankkeessa kuvauskohde on laajempi: kieli, jota kuulee 2000-luvulla Helsingin keskustan kaduilla, lähiöiden ostareilla, koulujen pihoilla, raitiovaunuissa ja metrossa.

Tunteet ja asenteet

Rinnakkaiseloa

Riitta Eronen

Kun Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta vuonna 1990 valmistui esittelyvideo, sen nimeksi tuli Kolmen kielen talo. Tuolloin …

Toimitukselta

Kielitietoisuudesta koulun menestystekijä

Katriina Rapatti

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus on tuonut kielen uudella tavalla keskeiseksi asiaksi kaikessa opetuksessa: Miten opettaa omaa …

Kielen opetus ja oppiminen

Suomen kielen aseman turvaaminen tieteen ja korkeimman opetuksen kielenä

Suomen kielen lautakunta lähetti alkukesällä 2010 kirjeen kaikille yliopistopäättäjille. Kirjeellä lautakunta halusi kiinnittää yliopistojen huomiota suomen kielen asemaan kansainvälistyvässä korkeakoululaitoksessa. Seuraava teksti on kirjeen tiivistelmä.

Suomen kielen lautakunta

Suomen kieli koulussa

Auli Hakulinen

Osa nuorista ei saavuta kouluaikanaan sellaista äidinkielen kirjallista hallintaa, että se riittäisi teoreettiseen opiskeluun koulun jälkeen. Opetuksen ongelmat alkavat jo alakoulussa, jossa äidinkielen taitojen perusta tulisi luoda. Yläkoulussa ja lukiossa perustaitojen harjoittelemiseen ei ole enää aikaa. Samanaikaisesti vieraskielisen opetuksen suosio kasvaa. Historiaa opitaan englanniksi, mutta siitä suomeksi kirjoittaminen ei suju.

Kielipolitiikka