Tänä syksynä niin suomenkielisessä kuin ulkomaisessakin mediassa on tiuhaan uutisoitu Pohjois-Syyrian kaupungista, jota ääri-islamistijärjestö ISIS yrittää vallata. Kaupunkia puolustavat kurditaistelijat, jotka ovat saaneet tukea muun muassa Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaiskuista. Asukkaista valtaosa on kurdeja, mutta kaupungissa asuu myös arabeja sekä syyrianturkkilaisia ja armenialaisia.

Syyrian virallinen kieli on arabia, ja kaupungin nimi on arabiaksi Ayn al-Arab. Periaatteessa kaupungista tulisi käyttää alueen valtakielen eli arabian mukaista nimimuotoa. Sekä koti- että ulkomaisissa uutisissa kaupungista on kuitenkin yleensä käytetty nimiä Kobani ja Kobane, jotka perustuvat paikallisen enemmistökielen, kurdin, mukaiseen nimeen. Monissa Euroopan maissa on rinnan käytössä sekä muoto Kobani että Kobane. Esimerkiksi Ruotsissa, Ranskassa ja Saksassa Kobane (tai Kobané) vaikuttaa olevan hieman Kobania yleisempi, kun taas Britannian lehdistö käyttää enimmäkseen muotoa Kobani.

Kaupungin kurdinkielinen nimi on kansainvälisessä uutisoinnissa niin vakiintunut, että sitä voi käyttää myös suomen kielessä. Nimi kirjoitetaan Kobanê ja äännetään [kobani]. Viimeisen e-vokaalin päällä oleva merkki (sirkumfleksi) on hyvä merkitä näkyviin, sillä kirjainten tarkkeet tulisi säilyttää sellaisissa nimissä, jotka kirjoitetaan alkuperäiskielessä latinalaisin kirjaimin.