Kotimaisten kielten keskus myönsi tänä vuonna ensimmäisen kerran tunnustuspalkinnon Suomen kielen tulevaisuus. Palkinto on tarkoitus antaa joka vuosi sellaiselle organisaatiolle, järjestölle tai henkilölle, joka toiminnallaan edistää suomen kielen monipuolista käyttöä ja vahvistaa siten suomen kielen roolia monikielisessä maailmassa.

Vuoden 2012 Suomen kielen tulevaisuus -palkinto luovutettiin Wikimedia Suomi ry:lle. Yhdistys tukee ja edistää Internet-tietosanakirja Wikipedian sekä muiden Wikimedia-säätiön  ylläpitämien maksuttomien palveluiden tuntemusta ja käyttöä sekä vapaan sisällön luontia ja levittämistä Suomessa. Toukokuussa 2012 suomenkielisessä Wikipediassa oli lähes 300 000 artikkelia eri elämänaloilta.

Palkinnon ottivat vastaan Wikimedia Suomen hallituksen puheenjohtaja Tommi Kovala (vasemmalla) ja hallituksen jäsen Niklas Laxström.

Wikimedia Suomi -yhdistyksen erityisenä ansiona on, että se kannustaa eri alojen asiantuntijoita ja harrastajia tiedon levittämiseen kaikkien käyttöön suomen kielellä. Wikimedia Suomi -yhdistys tukee myös konkreettisesti organisaatioita niiden toimintaa koskevan tiedon levittämisessä. Wikipedia-tietosanakirjalla on myös pedagogisia tavoitteita: se kannustaa kirjoittamaan aiheesta monipuolisesti, ja sen suosittelemat parhaat artikkelit ovat laajoja katsauksia asianomaiseen aiheeseen. Toiminnallaan Wikimedia Suomi pitää osaltaan huolta siitä, että suomen kieli säilyy yhteiskunnan kaikilla aloilla toimivana kielenä.

Onnea ja menestystä Wikimedia Suomi -yhdistykselle ja sen välityksellä kaikille Wikipedia-sanakirjan tekijöille!