Kysymys

Voiko perhe olla suomalais-irakilainen tai Suomen irakilainen – ja mitä näillä tarkoitetaan?

Vastaus

Perhe on suomalais-irakilainen (tai irakilais-suomalainen), jos esimerkiksi toinen vanhempi on suomalainen ja toinen irakilainen. Nimityksessä on kaksi yhdysmerkillä erotettua, rinnasteisina esitettyä sanaa (suomalais-irakilainen). Suomalais-irakilaisessa perheessä tai seurueessa on siis sekä suomalaisia että irakilaisia jäseniä. Samalla tapaa esimerkiksi ruotsalais-suomalainen sanakirja tai sanasto sisältää sekä ruotsin- että suomenkielisiä sanoja.

Jos taas nimitys on muotoa genetiivi + -inen-johdos (kanadansuomalainen tai Kanadan suomalainen), tarkoitetaan väestöryhmää, joka asuu tietyssä maassa mutta on alkuperältään jotain muuta. Kanadansuomalainen on siis suomalainen tai suomalaistaustainen henkilö, joka asuu Kanadassa. Samalla tavalla perhe voi olla Suomen irakilainen eli Suomessa asuva irakilaistaustainen perhe, jonka kaikki jäsenet ovat taustaltaan irakilaisia. Vaihtoehtoinen kirjoitusasu on suomenirakilainen. Pienellä alkukirjaimella ja yhteen kirjoittaminen on sitä tavallisempaa, mitä vakiintuneemmasta ilmauksesta, asutuksesta ja ryhmästä on kyse. Esimerkiksi Australiaan asettuneista suomalaisista käytetään yleensä pienikirjaimista ilmausta australiansuomalaiset.