Riikalaisen lisäksi (ks. artikkelia Riiassa asuu riikalaisia(siirryt toiseen palveluun) s. 16) on toinenkin paikannimestä johdettu, ihmistä tarkoittava ilmaus hyvin ajankohtainen. Somaliasta lähteneitä pakolaisia on meillä tiedotusvälineissä kutsuttu vaihdellen somalialaisiksi, somaleiksi ja myös ”somalilaisiksi”. Näistä somalialainen on säännönmukainen Somalian kansalaista tarkoittava johdos niin kuin Italian nimestä on italialainen.

Sana somali ei ole kansalaisen, vaan kansallisuuden nimitys; sillä tarkoitetaan etnisen ryhmän jäsentä, somaliheimoon kuuluvaa ihmistä. Se on siis periaatteessa täsmällisempi kuin somalialainen, jolla voidaan tarkoittaa myös niitä bantuja, arabialaisia ja eurooppalaisia, joita Somalian kansalaisista on pieni osa.

Kolmas Somalian pakolaisista käytetty nimitys ”somalilaiset” on tarpeeton. Sille ei jää mitään merkitystehtävää, vaan se on turha rinnakkaisilmaus, sekamuodostelma, joka edellyttäisi omaa nimeä ”Somali”.

Käytännössä on jokseenkin yhdentekevää, kutsutaanko Suomeen tulleita pakolaisia somalialaisiksi vai somaleiksi. He ovat ilmeisesti kumpaakin, sillä Somalian väestöä mainitaan yhdeksi Afrikan yhtenäisimmistä; vain n. 5 % somalialaisista on muita kuin somaleja. Toisaalta somalien koko asuma-alue ei kuulu kuitenkaan Somalian valtioon, vaan heitä on lisäksi paljon naapurimaissa Etiopiassa, Keniassa ja Djiboutissa.