Kysymys

Työskentelen liittomme toiminnanjohtajan sijaisena. Mikä olisi oikeaoppinen tittelini? Olenko vs. toiminnanjohtaja, vt. toiminnanjohtaja vai jotain muuta?

Vastaus

Lyhenne vt. tarkoittaa virkaa toimittavaa ja vs. viransijaista. Näitä on perinteisesti käytetty etenkin silloin, kun kyseessä on virkasuhde, ei siis muunlainen työsuhde. Toiminnanjohtajat eivät yleensä ole virkasuhteisia. Kolmas mahdollinen lyhenne on va. eli väliaikainen, joka sopii monenlaisiin yhteyksiin.

Virkaa toimittava henkilö hoitaa virkaa, joka on vielä auki eli virkaan ei ole vielä nimetty ketään. Viransijainen hoitaa sijaisena jonkun toisen virkaa.

Kun työsopimussuhteiset tehtävät ovat yleistyneet, enää ei ole useinkaan käytännöllistä eikä tarpeellista erotella, onko kyseessä virka- vai työsopimussuhteinen tehtävä. Sijaisuuksista puhuttaessa molempiin tapauksiin onkin toisinaan viitattu – ehkä hieman hämmentäen – lyhenteellä vs. Sitä on käytetty myös, kun kyse on täyttämättä olevasta tehtävästä, jota joku hoitaa väliaikaisesti.

Lyhenne va. eli väliaikainen sopii monenlaisiin tilanteisiin. Sen etu on, että selvitään yhdellä lyhenteellä erottelematta väliaikaisen tehtävän laatua. Se ei lainkaan ota kantaa siihen, onko kyseessä virka- vai työsopimussuhde. Liiton toiminnanjohtajan sijaisen titteli voisi siis olla va. toiminnanjohtaja.