Tallinnassa järjestettiin 26.9. ensimmäinen laaja selkeän kielen konferenssi, aiheena erityisesti säädös- ja tuomioistuinkielen ymmärrettävyys. Viron kielen instituutin, Viron toimittajaliiton ja Euroopan komission järjestämä konferenssi herätti valtavaa kiinnostusta: sinne oli ilmoittautunut 300 osanottajaa. Presidentti Toomas Ilves lähetti konferenssiin tervehdyksensä, mutta ei voinut osallistua ulkomaanmatkan vuoksi.

Konferenssissa kuultiin kokemuksia selkeän kielen merkityksestä Virosta ja muualta. Asianajaja Allar Jõks pohti, kelle lait pitäisi kirjoittaa, kansalaisille vai asiantuntijoille. Vastaus ei hänen mukaansa ole helppo, mutta ehkä jonkinlainen kannanotto on, että korkein oikeus ratkaisee tulkintaongelman usein sanan tavallisen merkityksen mukaan.

Itävaltalainen Martin Foessleitner esitteli viestinnän periaatteita. Hyvä viesti on kuin espresso: strong, short, simple, sweet. Hän korosti visuaalisen ilmaisun merkitystä. Virolaisessa konferenssissa hyödynnettiin tietysti tietotekniikkaa. Foessleitner kehotti osallistujia esittämään Viron perustuslain ensimmäisen pykälän niin, että seitsenvuotiaskin ymmärtää. Yleisö lähetti tulkintansa älypuhelimistaan konferenssin verkkosivulle.