Kirjailija Arto Kytöhonka oli esittänyt, että tavun lyhenteeksi automaattisessa tietojenkäsittelyssä otettaisiin t.

ATK-alan tietoteoksissa ja sanakirjoissa on tavun lyhenne B (< engl. byte, ATK:ssa tavallisesti kahdeksan bitin jono) ja bitin lyhenne b (< engl. bit ’binaarinumero’). Suomenkielisessä kirjallisuudessa käytetään tavusta puhuttaessa usein myös lyhennettä t. Lautakunta piti lyhennettä t täysin mahdollisena käytettäväksi ATK:ssa tavusta kansainvälisen ja ammattikielen lyhenteen B rinnalla.