Sähköposti-, tieto- ja palveluverkkojen osoitteiden kirjoittamisessa noudatetaan järjestelmäkohtaisia standardeja ja suosituksia. Sähköpostiosoitteen eteen voi kirjoittaa sanan sähköposti samoin kuin puhelinnumeron eteen kirjoitetaan useimmiten sana puhelin (tai puh. tai p.); lyhenne on s-posti tai sähköp. (vrt. englanninkielinen e-mail). Internet-kotisivun osoitteen eteen ei välttämättä tarvitse kirjoittaa mitään, mutta siinä voi halutessaan käyttää sanaa kotisivu.

Jos sähköpostiosoite koostuu etu- ja sukunimestä, ne kirjoitetaan standardin suosituksen mukaan pienellä alkukirjaimella: kyseessä on koneelle tarkoitettu koodi, joka ei kaikissa tapauksissa koostu vastaanottajan koko nimestä, ja siksi alkukirjain on aina pieni. Esimerkiksi käyntikortissa voi olla vaikkapa seuraavanlaisia yhteystietoja (alkukirjaimet ovat tässä isot, koska sanat aloittavat rivin):

S-posti matti.meikalainen@yritys.fi
Sähköp. mameikal@yritys.fi
Kotisivu http://www.yritys.fi