Suositettiin nimityksiksi sähköisessä muodossa olevalle kirjalle, kirjeelle ja lehdelle. Sähkökirjeestä (= elektroninen kirje) suositettiin käytettäväksi lyhennettä E-kirje (mikäli lyhennettä välttämättä tarvitaan), ei sen sijaan muotoa ”eKirje”, jota on näkynyt käytössä.