Siirry sisältöön

2/1994

”Orkkideoja” ja ”kanttarelleja”. Yksinkertainen vai kaksoiskonsonantti vierassanoissa?

Terho Itkonen

Otsikkosanojani sitoo yhteen kaksi seikkaa. Kummankin tarkoitteet kuuluvat kasvikuntaan, ja kumpaakin kuulee usein äännettävän toisin …

Artikkeli

alv.

Sari Maamies

Suositettu arvonlisäveron lyhenteeksi, vrt. lvv. ’liikevaihtovero’.

Kysyttyä

apukoira

Sari Maamies

Invalidin apuna toimiva koira (vrt. invalidien apuvälineet).

Kysyttyä

etämyynti

Sari Maamies

Suositettu termiksi kaupankäynnille, jossa myyjä ja ostaja (kuluttaja) eivät kohtaa (esim. posti-, puhelin- ja TV-myynti).

Kysyttyä

exit poll

Sari Maamies

Mielipidetutkimus, jossa vaalipaikalta poistujalta kysytään, ketä hän äänesti. Suomalaiseksi vastineeksi on ehdotettu mm. ilmauksia äänestyspaikkakysely, …

Kysyttyä

faksi

Sari Maamies

Puhelinneuvonnassa toistuu jatkuvasti kysymys, mikä on suositeltavin vaihtoehdoista telefax, fax, faksi, telekopio. Suosittelemme muotoja telekopio …

Kysyttyä

front office

Sari Maamies

Julkishallinnossa sovellettava ns. ”yhden luukun periaate”: asiakas saa hoidettua kaikki asiansa samassa paikassa. Suomeksi voidaan …

Kysyttyä

joutsenmerkki

Sari Maamies

Pohjoismainen ympäristömerkki, jonka kirjoitusasusta on näkynyt kirjavaa käytäntöä. Päädyttiin suosittamaan pientä alkukirjainta sekä yhteen kirjoittamista …

Kysyttyä

Kielenhuolto ja kielellinen seksismi. Pitäisikö puhemiehestä tehdä puheenjohtaja?

Ulla Tiililä

Euroopan neuvoston suosituksen mukaan sen jäsenvaltioiden pitäisi edistää sellaisen kielen käyttöä, joka parantaa miesten ja …

Tunteet ja asenteet

Komiteanmietintöjen välittämät mielikuvat – kurkistus virkakielen kääntöpuolelle

Mari-Erika Rovasalo

Virkakieltä ja sen ongelmia on käsitelty viime vuosina monissa Kielikellon numeroissa (3/92, 4/92, 2/93 ja 3/93). Mari-Erika Rovasalon näkökulma virkakieleen on uudenlainen. Hän tarkastelee virkakielen metaforia eli kielikuvia ja pohtii mielikuvien merkitystä. Miten virkakielen synnyttämät mielikuvat vaikuttavat lukijan tapaan hahmottaa todellisuutta?

Artikkeli