Puhelinneuvonnassa toistuu jatkuvasti kysymys, mikä on suositeltavin vaihtoehdoista telefax, fax, faksi, telekopio. Suosittelemme muotoja telekopio ja faksi: ei siis x:llinen ”fax” (kirjoitetaanhan myös taksi eikä ”taxi”). Faksi-sanaa lyhyempää muotoa ei ole.