Romaniasiain neuvottelukunnalle on suositettu kielennimitystä romanin kieli. Suositus perustuu siihen, että on olemassa kieltä tarkoittava sana romani (vrt. suomi, suomen kieli). Neuvottelukunta on kuitenkin päätynyt käyttämään nimitystä romanikieli, jonka alkuosa tarkoittaa ihmistä (vrt. mustalaiskieli, eskimokieli, intiaanikieli). Molemmat ilmaukset ovat mahdollisia. ( Roma(a)ni-sanan kirjoitusasua on käsitelty Kielikellossa 1/93.)