Rekisteri- ja diaarinumeroista käytetään seuraavia lyhenteitä:

rekisterinumero rek.nro
diaarinumero dnro

Lyhennettä rek.nro ei kuitenkaan käytetä kiinteistön rekisterinumerosta; sen lyhenne on vakiintuneen tavan mukaan RN:o. Jakoasetuksen (407/52, lisäys 134/76) mukaan kiinteistön rekisterinumerona käytetään talonnumeroa täydennettynä tarpeen vaatiessa talonnumeroon liitetyllä ja siitä kaksoispisteellä erotetulla numerolla.

RN:o 12:123
12:123
5:1—5