Kysymys: Olemme muutaman kerran sisareni kanssa pohtineet ja lähipiiristäkin kyselleet, mistä tulee sanonta ”siinä sitä ollaan puhtaan kaulan kanssa”. Yhtäältä olemme tulkinneet sen tarkoittavan yllätyksellistä tilannetta, johon on valmistauduttu jollakin tavalla väärin. Toisaalta olemme tulkinneet sen tarkoittavan uutta tilannetta, johon aloittelijat joutuvat. Mutta siitä, mistä sanonta tulee, olemme tehneet vain joitain arvauksia: puhdas kaula viittaisi tärkeisiin tilaisuuksiin, joihin ei mennä peseytymattä, ts. likaisella kaulalla.

Sinikka Torkkola

Vastaus: Sanonta ”puhtaan kaulan kanssa” lienee tullut meille Ruotsin kautta. Sakari Virkkusen Fraasisanakirjassa on maininta ruotsalaisesta tarinasta, jonka mukaan poika pesi kylään pääsyn toivossa kaulansa, mutta kun kutsua ei tullutkaan, hän jäi nolona seisomaan med sin tvättäde hals ’pestyn kaulansa kanssa’. Häntä ts. nolottivat toisaalta valmistelut, joihin oli kulunut turhaan aikaa, ja toisaalta hän oli huomannut tulleensa huijatuksi. Noloutta tai joko tilanteesta tai tilanteen yllättävästä käänteestä johtuvaa hämmennystä ”puhtaan kaulan kanssa” merkitsee meilläkin. Kun esimerkiksi Ksantipan pakinassa ”Enimmäkseen piristäviä” kertoja puhuu cocktailkutsuista ja siellä jututtamastaan pariskunnasta, joka kesken rupattelutuokion poistui toiseen vastaavanlaiseen tilaisuuteen, hän sanoo: ”Siinä minä seisoin puhtaan kaulani kanssa ja etsin uutta keskustelu-uhria herrasväki Ön häivyttyä kuin aamusumu.”

Mistä sanontaan sitten tulee pesu ja mistä kaula? Vierailulle lähdön valmisteluihin on ainakin meillä kuulunut kasvojen pesu, mihin viittaavia sanontoja esimerkiksi Suomen murteiden sana-arkistossa on paljon: pes silmäs (’kasvosi’) puhtaiks ennenku kylää lähret (Myrskylä), oleks kylä menos kon silmäs pese? (KarjalaTl) jne. Myös kaulan likaisuuteen tai puhtauteen on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi Suursaaressa on sanottu niihhän sun kaulas ol likanen kun porsaan kaula, Kaustisella kaula ko mustan lamphan jalaka ja Länsipohjassa musta kaula niinku paajjalka. Pielisjärveltä on maininta, kuinka tytöt pitivät huolen siitä, että sulhasen kaula oli puhdas. Sanonnasta ”puhtaan tai pestyn kaulan kanssa” ei murretiedoissa ole mainintaa, mikä viittaisi siihen, ettei se ainakaan Suomessa ole kansanomainen.

Anneli Hänninen