”Tervetuloa tyytyväiseksi asiakkaaksemme!”, toivottaa yksi jos toinenkin lääkäriasema Internet-sivullaan. ”Asiantunteva henkilöstö ja toimivat tukipalvelut takaavat asiakkaan tarpeita vastaavan hyvän hoidon.” Toisaalta asiakas näyttää helposti muuttuvan potilaaksi, kun päästään vastaanottotiskiltä lääkärin puheille. ”Jokainen potilas on meillä oman lääkärinsä yksityispotilaana”, vakuuttaa eräs lääkäriasema verkkosivullaan. Vielä kun siirrytään varsinaisiin toimenpiteisiin, niin ”on tärkeää, että potilas tiedostaa rajoitteet, jotka tehty toimenpide aiheuttaa”, ja kun lähdetään operoimaan pintaa syvemmältä, ”potilas peitetään steriileillä lakanoilla”.

Toisaalta eräässä yksityissairaalassa tehdään ”leikkauksellisia toimenpiteitä asiakkaille”. Toisinaan ei tiedetä, kuinka asiakas-potilasta käsitellä: leikkauspöydälle tämä saattaa asettua asiakkaana mutta sairaalasta poistua potilaana, kuten eräässä sairaalassa, jossa ”asiakas voi valita myös nukutuksen” ja toimenpiteiden jälkeen ”potilas pääsee kotiin jo samana päivänä”.

Potilasta ei vältetä yksinomaan liikeyritysperiaatteella toimivilla lääkäriasemilla. Erään lääkärin havaintojen mukaan potilasta on alettu pelätä myös sairaskertomuksissa ja potilaan tilalle yritetään löytää muita ilmauksia, kuten tutkittava, sairastunut ja henkilö. Saatetaanpa myös toistaa hoidettavan etunimeä.

Potilas sanakirjan sivulla

Kielitoimiston sanakirjan mukaan sanaa asiakas käytetään liikkeessä, virastossa tms. asioivasta henkilöstä ja asiakas teettää jotakin jollakin ammatinharjoittajalla tai ostaa tältä jotakin. Asiakas on siis jonkin tahon palveltavana. Usein taustalla on kaupallisuus. Kyllähän tästä kaikesta on kysymys, kun ihminen vaivoineen menee liikeyrityksenä toimivalle lääkäriasemalle. Kuitenkin lääkäriltä apua hakevan kannalta olennaista on vaivojen hoitaminen. Duodecimin lääketieteen sanakirjassa ei ole termiä asiakas. Potilas sieltä kyllä löytyy.

Potilas-sana on vanhahkosta potea- tai potia-verbistä (’sairastaa’) ensi kerran 1700-luvulla esiintynyt johdos. Sanaa on totuttu käyttämään sairaasta. Potilas tarkoittaa myös henkilöä, joka on lääkärin- tai sairaalahoidossa. Lääketieteen sanakirja lisää vielä, että potilas on sairauden vuoksi terveydenhuollon palveluita käyttävä henkilö. Kyse siis on henkilöstä, joka käyttää lääkärin asiantuntemusta hyväkseen.

Mikä potilasta vaivaa?

Potilas-sanan välttelyn taustalla on monenlaisia ilmiöitä. Potilaan asema terveydenhuollossa on muuttumassa. Aiemmin potilas on ollut passiivinen osapuoli ja lääkäri taas määräävä auktoriteetti. Modernin näkemyksen mukaan potilas-lääkärisuhteessa on syytä pyrkiä kohti tasavertaisuutta. Potilas saa osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon samalla kun potilaalta odotetaan entistä enemmän muunkinlaista aktiivisuutta. Kyse on lääkärin ja potilaan välisestä yhteistyösuhteesta.

Potilas-sanaan ilmeisesti yhdistetään joitakin sellaisia merkityksiä, jotka eivät vastaa tätä modernia potilaan asemaa. Potilaan aktiivisuutta ja itsemääräämisoikeutta on alettu korostaa käyttämällä asiakas-sanaa. Painotetaan ”asiakkaan aktiivista osallistumista prosessiin” ja huomiota kiinnitetään ”asiakkaan motivointiin, itsehoitoon ja kuntoutukseen”. ”Asiantuntevan ja osaavan hoidon lisäksi toiminta perustuu asiakkaiden toiveiden kuuntelemiseen ja inhimilliseen välittämiseen.” Hoidettava saa myös osallistua päätöksentekoon: ”Asiakas voi valita myös nukutuksen, jos pelkkä puudutus tuntuu epämiellyttävältä.” Yhteistyötä tähdennetään selvittämällä, kuinka ”avoimessa ilmapiirissä syntyy yhteinen tapa toimia, johon henkilöstömme, asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat sitoutua”.

Potilaassa ei mitään vikaa

Potilaan asemaan liittyvät uudet näkemykset ovat tärkeitä asioita hoidon onnistumisen kannalta. Kysymys on kuitenkin asenteista, eikä niitä muuteta sanaa vaihtamalla. Potilas-sanan vaihtaminen asiakkaaksi tuskin lisää yhteistyötä ja saa potilaassa aikaan toivottua aktiivisuutta. Luontevaa on ”hoitaa potilaita yhteisymmärryksessä heidän kanssaan ihmisarvon kunnioittamisen ja potilaan itsemääräämisoikeuden ollessa hoidon lähtökohtana”.

Nykyään terveyttä ihannoidaan kiihkeästi. Myös tämän vuoksi sanaa potilas (ja sairas) haluaan karttaa. Vaikka mielihyvin olisimmekin täysin terveitä, podemme monenlaista enemmän tai vähemmän vakavaa tautia ja vaivaa, eikä seikkaa poista se, että potilas-sanaa lakataan käyttämästä.

Potilas on lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon liittyvä termi. Silloin kun työskennellään terveydenhuollon ja lääketieteen parissa, potilas-sanaa on syytä käyttää. Tärkeää on myös huomata, että nimenomaan potilaalla on tietty asema ja sen tuomia oikeuksia. Potilas on siis myös juridinen termi.

Lääkäri kohtaa potilaan

Potilas-sanan käyttö ei edellytä sitä, että ihminen on tullut vastaanotolle pää kainalossa. Potilaasta voidaan puhua esimerkiksi hammaslääkärissä, vaikka kyse olisi pelkästä vuositarkastuksesta. Myös silloin, kun on kyse psykiatrisesta hoidosta, on tavallisesti aivan asiallista puhua potilaasta.

Joskus asiakas-sanaakin tarvitaan. Sairaalan tai lääkärikeskuksen asiakkaana voi olla vaikkapa kunta, yritys tai vakuutusyhtiö, joka hoidon maksaa. Kuitenkin vastaanotto- tai tutkimustilanteessa kohtaavat lääkäri ja potilas.

Kirjoittaja työskentelee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa Suomen murteiden sanakirjan toimittajana.