Kotimainen postinumero kirjoitetaan ilman välilyöntejä ja erotetaan postitoimipaikan nimestä yhdellä välilyönnillä. Postilähetyksissä postitoimipaikka kirjoitetaan Suomen Postin ohjeen mukaan suuraakkosin.

00500 HELSINKI
00102 EDUSKUNTA

Kun lähetetään postia ulkomaille, osoite kirjoitetaan osoitemaan käytännön mukaisesti. Postinumeron eteen voi kirjoittaa yhdysmerkillä erotetun maatunnuksen. Ne ovat nykyään kaksikirjaimisia. Suomen maatunnus on FI. Tunnuksen käyttö ei ole pakollista, mutta sitä suositellaan. Maatunnus ei korvaa maan nimeä, joka kirjoitetaan osoitteen alimmalle riville.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Sörnäisten rantatie 25
FI-00500 HELSINKI
FINLAND

Muissa yhteyksissä voi valita, kirjoittaako postitoimipaikan isoin vai pienin kirjaimin. Niinpä esimerkiksi käyntikortteihin ja kirjepohjiin voi valita jommankumman vaihtoehdon.

Esimerkki käyntikortista

YRITYS OY

Hanna Heikäläinen
Tiedottaja
Yritystie 1
00000 Firmala
Puh. (03) 1234 567
Faksi (03) 1234 5678
Sähköp. hanna.heikalainen@yritys