Neil James. Kuva: Olli Miettinen.

Kotimaisten kielten keskus järjesti helmikuussa tilaisuuden, jossa kuultiin kansainvälisestä virkakieliyhteistyöstä ja Australian virkakielenhuollosta. Puhujana oli Dr. Neil James, joka johtaa Australiassa Plain English Foundationia ja toimii aktiivisesti kansainvälisissä selkeää asiakieltä edistävissä yhdistyksissä Clarityssä ja Plain Language Associationissa, joiden jäsen Kotuskin on. Yleisö seurasi innostuneena eloisaa esitystä.

Plain English Foundation konsultoi viranomaisia ja muita organisaatioita selkeyttämishankkeissa. Se on kouluttanut yli kymmentätuhatta työelämän kirjoittajaa. Lisäksi se tekee ymmärrettävyystavoitetta tunnetuksi tiedotusvälineiden kautta. Se on myös tutkinut kielihankkeiden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä: kannattaa muistaa, että muutoksen mahdollisuudet ovat hyvät niissä virastoissa, joissa johto tukee muutosta ja joista löytyy hankkeelle innostunut vetäjä.