Taas kerran on paikallaan käsitellä Kielikellossa huomioida ja ottaa huomioon -verbien merkityseroa. Liikkeellä on kuulemma huhu, jonka mukaan kielitoimisto olisi ”antautunut” ja hyväksyisi verbin huomioida yhdeksi merkitykseksi ’ottaa huomioon’. Tällaisiin tulkintoihin on ehkä vaikuttanut Suomen Kaupunkiliiton oppaassa ”Hyvään virkakieleen” esitetty kannanotto. Kielitoimisto ei kuitenkaan ole tässä asiassa kantaansa muuttanut. Suositus on edelleen sama, jonka kielilautakunta 28.10.1975 viimeksi asiaa käsitellessään vahvisti: ’varteen ottamisen’ merkityksessä käytetään verbiä ottaa huomioon, merkityksessä ’tehdä huomioita, tarkkailla, havainnoida’ verbiä huomioida.

Ottaa huomioon -verbiä ei siis ole syytä hyvässä yleiskielessä korvata huomioida-verbillä. Jos huomioida-verbiä alettaisiin käyttää tähänastista laajemmassa merkityksessä, olisi joissakin tapauksissa olemassa kaksitulkintaisuuden vaara. Esimerkiksi seuraavanlaisesta kielteisestä lauseesta ei voi sanoa, kumpi huomioida-verbin merkityksistä, ’tehdä huomioita’ vai ’ottaa huomioon’, olisi kyseessä: Lääkäri ei huomioinut potilaan tilaa. Kahdella tavalla voisi myös tulkita lauseen Potilaan tilan huomiointi oli vaikeaa.